Moje umenie

V prvý jarný deň oslavujú bábkari z celého sveta

Už takmer 20 rokov je 21. marec Svetovým dňom bábkového divadla.

Motto Svetového dňa bábkového divadla znie každý rok rovnako:
Buďme objavení!
Chceme byť poznaní!
Zúčastnime sa!
Hovorme o bábkach!

Tohtoročný odkaz

Svetový deň bábkového divadla je obyčajne príležitosťou obrátiť pozornosť medzinárodných i domácich umeleckých spoločenstiev, inštitúcií a širokej verejnosti na bábky, ich tvorcov a kreativitu. Každoročne významná osobnosť divadelného umenia oslovuje odbornú i širokú verejnosť, bábkarov i nebábkarov svojím posolstvom, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na bábkové divadlo a bábky.
Sviatok, ktorý každoročne oslavuje umenie bábkarov z celého sveta, je rovnako ako všetky iné oblasti našich životov v týchto dňoch poznačený celosvetovou pandémiou SARS-CoV-2. Bábkari preto na celom svete na výzvu UNIMA spoločne vytvárajú videá a zdieľajú tohtoročný odkaz, ktorý je tento rok kvôli aktuálnej situácii iný a znie:

‟Happy World Puppetry Day
Together for PEACE
Together against the coronavirus”

„Šťastný Svetový deň bábkarstva
Spoločne za MIER
Spoločne proti koronavírusu“

História

Myšlienku vytvorenia Svetového dňa bábkového divadla prerokovali v roku 2000 účastníci  18. kongresu UNIMA (Medzinárodný bábkarsky zväz, najstaršia mimovládna organizácia UNESCO na svete) v Magdeburgu v Nemecku. Oficiálny dátum 21. marec bol schválený v roku 2002 na zasadnutí Rady UNIMA v Atlante a prvé medzinárodné posolstvo bolo zverejnené v roku 2003 v New Dillí v Indii. Odvtedy získali každoročné posolstvá veľkú popularitu a Svetový deň bábkového divadla oslavujú v prvý jarný deň bábkari na celom svete.

Bábkarstvo na Slovensku

Slovenské profesionálne bábkarstvo prešlo počas svojej existencie vývinom, počas ktorého sa svojimi osobitnými tvorivými výsledkami plnohodnotne zaradilo medzi ostatné divadelné druhy a žánre na Slovensku. Nebola to cesta jednoduchá. Vznik slovenských profesionálnych bábkových súborov bol úzko spätý s aktívnou prácou mnohých ochotníckych bábkarov.

Na Slovensku začali postupne vznikať aj profesionálne bábkové divadlá. Prvé vzniklo Bábkové divadlo Žilina (1950), ďalšie v Nitre (1951), Bratislave (1957), Košiciach (1959), Banskej Bystrici (1960).

Bábkové divadlo Žilina oslavuje v Roku slovenského divadla 70. výročie svojho vzniku. Vzniklo 1. septembra 1950 ako prvé profesionálne bábkové divadlo na Slovensku. Ochotníci z bábkového divadla Radosť v Žiline, zoskupení okolo bábkara Teodora Zvaru, prešli pod administratívne krídla vtedajšieho domáceho činoherného Krajového divadla pracujúcich a začali pôsobiť pod názvom Bábková scéna Krajového divadla pracujúcich. Na základe všeobecnej nespokojnosti a nátlaku bábkarov sa súbor napokon osamostatnil a 1. apríla 1961 vzniklo Bábkové divadlo Žilina. Tento názov nesie divadlo dodnes.

Text pripravila: Alexandra Štefková

Fotografie: Pixabay, Unima