Moje umenie

Divadlo do domu

Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna prišiel v súčasnej situácii, keď nás pandémia COVID-19 uzavrela za dverami našich domácností, s novým projektom.

Ako prvý ochotnícky súbor na Slovensku v cykle 3D – Divadlo do domu postupne pridáva na svojej webovej stránkeFacebooku záznamy svojich inscenácií. Fanúšikovia ochotníckeho divadla si tak od 19. marca môžu vybrať z doteraz pridaných predstavení: P. A. Bréal: Trma vrma, alebo Francúzska kuchyňa (réžia: Matúš Oľha a. h.), Krčmársky kráľ (na motívy románu Martina Rázusa, dramatizácia: Matúš Oľha), Jozef Gregor Tajovský: Nový život (úprava a réžia: Ján Sládeček a. h.), Ferko Urbánek: Pani richtárka (úprava a réžia: Ján Sládeček a. h.), Kňaz (na motívy novely Františka Švantnera, dramatizácia a réžia, scéna, výber hudby: Ľuboslav Majera a. h.), Katarína Mišíková-Hitzingerová: Zabudla som (dramaturgia, réžia, scéna, výber hudby: Ľuboslav Majera a. h.).

Na Youtube kanáli DSJCH si môžete pozrieť aj ďalšie inscenácie súboru: Dušan Kovačevič: Spálená večera (dramaturgia, réžia, scéna, kostýmy, výber hudby: Ľuboslav Majera), Miloš Nikolič: Kováči (dramaturgia, réžia, scéna, kostýmy, výber hudby: Ľuboslav Majera), Staroba (podľa novely Mila Urbana, dramaturgia, réžia, výber hudby: Dana Turanská a. h.). Záznamy sú vhodné „ako študijný materiál, majú umeleckú, no aj nostalgickú hodnotu. Obsahujú výborné herecké výkony našich členov, ktorí už nie sú na doskách s nami,“ píšu breznianski divadelníci o cykle na svojom webe.

Hry klasikov i zabudnutých autorov

Brezniansky Divadelný súbor Jána Chalupku patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie amatérske divadelné súbory na Slovensku. Začiatkom novodobej histórie súboru je rok 1923, keď v Brezne vzniklo Divadelné združenie. Dlhé roky súbor pracoval pri Dome kultúry v Brezne, dnes funguje ako občianske združenie. Pri súbore pracuje aj Štúdio mladých, ktoré zastrešuje záujemcov hlavne z radov stredoškolákov. Jeho činnosť sa obnovila v roku 2006 z iniciatívy samotných stredoškolákov, najmä gymnazistov.

Súbor v minulosti spolupracoval s profesionálnymi režisérmi (Peter Scherhaufer, Ivan Petrovický, Igor Ciel, Roman Polák, Ľuboslav Majera) i scénickými výtvarníkmi (Jozef Ciller, Aleš Votava, Peter Hudák). Viaceré inscenácie, ktoré so súborom pripravili v 60. až 80. rokoch minulého storočia, sa zapísali do dejín slovenského ochotníckeho divadla. Od konca 80. rokov až do súčasnosti úspešne spolupracuje s režisérmi Matúšom Oľhom, Ivanom Hansmanom, Jánom Sládečkom a výtvarníkmi Petrom Hudákom a Jaroslavom Valekom.

Dlhoročná a úspešná je spolupráca s režisérom prof. Ľuboslavom Majerom, rodákom z Báčskeho Petrovca. Súbor sa dlhoročne zameriava na tvorbu slovenských autorov (I. Stodola, P. Zvon, J. Chalupka, J. Hollý, J. Záborský, G. K. Zechenter-Laskomerský, J. I. Bajza, J. Barč-Ivan, S. Tomášik, V. Pauliny-Tóth, M. Urban, J. Gregor-Tajovský, M. Rázus, F. Urbánek, F. Švantner, Ľ. Feldek, P. Kováčik, K. Horák), systematicky sa venuje uvádzaniu hier a dramatizácií slovenských klasikov i zabudnutých autorov

Jeden súbor, mnoho ocenení

Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna získal desiatky ocenení na festivaloch a prehliadkach na Slovensku i na Jiráskovom Hronove a je trojnásobným držiteľom Ceny za tvorivý čin roka (1982: za inscenáciu hry Sama Tomášika Svadba pod Kohútom v réžii Romana Poláka, 1985: za inscenáciu hry J. G. Tajovského Hriech v réžii Ľuboslava Majeru, 1989: za inscenáciu hry Dušana Kovačeviča Zberné stredisko v réžii Ľuboslava Majeru), ktorá sa udeľovala na Scénickej žatve v Martine. Traja členovia súboru – Klára Roštárová, Ladislav Vagaday a Alžbeta Vagadayová – získali Cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo v oblasti hereckej tvorby v amatérskom divadle.

Súbor sa úspešne prezentoval na festivaloch v zahraničí (Sicília – Agrigento, Belgicko – Gent, Gruzínsko, Dánsko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Maďarsko). Pravidelne vystupuje u Slovákov žijúcich na Dolnej zemi – v Rumunsku, Maďarsku a hlavne v srbskej Vojvodine, kde s Divadlom VHV v Báčskom Petrovci spolupracuje už vyše 40 rokov. Spoluorganizuje festival Divadelná Chalupka v Brezne, ktorý sa organizuje od roku 2005. V roku 2003 generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil súboru Medailu D. G. Licharda.

TEXT: Katarína Vráblicová

FOTOGRAFIE: Divadelný súbor Jána Chalupku