Moje umenie

Desať otázok a odpovedí o umeleckom prednese: Zuzana Varhaníková

Renata Jurčová položila známym slovenským pedagógom, ktorí sa venujú umeleckému prednesu (a sú v ňom dlhší čas úspešní na celoslovenskej úrovni), niekoľko otázok. Ako vnímajú umelecký prednes? Ako nad ním rozmýšľajú a čo ich v umeleckom vývoji ovplyvnilo? Snáď vám poskytnú odpovede na to, čo je vlastne umelecký prednes, ale ponechajú vám aj priestor uvažovať nad vlastnou cestou prednesom.

Zuzana Varhaníková (59), ZUŠ Dezidera Kardoša, Novomeského 3, Bánovce nad Bebravou

Jej skúsenosti s umeleckým prednesom sú praktické. Ako sama povedala: „Recitujem, učím prednes.“

Čo je podľa teba prednes?

Osobná výpoveď môjho „JA“ cez text renomovaného autora na tému, o ktorej chcem rozprávať.

Ako by si charakterizovala svoju tvorbu prednesov?

Dôležité je veľa čítať a hľadať text, ktorý mňa alebo môjho žiaka osloví, s ktorým sa stotožní. Analyzovať daný text. Hľadať jeho tému, odkaz pre nás. Z textu vytvárame „obraz“, výtvarne obsah spracujeme do výtvarného dielka. Prejdeme si jednotlivé časti textu, aké nám tvoria obrazy, kde je myšlienka, ako pokračuje príbeh – jednotlivé časti v obrazoch spájame v príbehu. Prichádza čas na výrazné čítanie, čistú artikuláciu. Zameriavame sa na obsah slova, prácu s technikou umeleckého prednesu – pauza, dôraz, temporytmus a pod. Rytmizujeme jednotlivé časti, dávame im melódiu. Dotvárame komplexnú výpoveď ako celistvý obraz pre recitátora. Musí to byť pochopené a uchopené.

Kto ťa v premýšľaní o prednese najviac ovplyvnil?

Dve výrazné osobnosti – Jarka Čajková a Renata Jurčová (jej recitátori).

Ktoré témy ťa najviac zaujímajú a kde zháňaš texty pre recitátorov?

Téma vychádza zo žiakov a vždy je osobitá pre konkrétnu osobnosť recitátora. Momentálne je to téma: Kto som ja v tomto svete? Texty zháňam v knižniciach, kníhkupectvách, knižných kluboch či antikvariátoch. Naposledy v kníhkupectve Christiania v Poprade.

Je nutné pri výbere poézie či prózy pre deti a mládež hľadať nový jazyk? Oceňujú napríklad nonsens, absurditu?

Áno, deti oceňujú nonsens, absurditu. Je výborné, ak sa podarí nájsť takýto nový text.

Je v tvorbe pre deti dôležitý vzťah obrazu a slova?

Je NAJdôležitejší!!!!

Zmenila práca s deťmi na umeleckom prednese tvoj pohľad na literatúru?

Výrazne. Mám väčší prehľad v literatúre a viac čítam.

Ako by sme mali vychovávať k poetickému vnímaniu?

Inšpiráciou, rôznymi čitateľskými chvíľkami pre deti, napríklad stretnutiami Kto číta túto knihu?, Kniha môjho srdca, čitateľskými dielňami, tematickými stretnutiami s knihami, napríklad vianočnými. A v každej knihe vnímať poetické obrazy.

Považuješ slovenský knižný trh za inšpiratívny?

Do určitej miery.

Napíš najobľúbenejšie prednesy z vlastnej pedagogickej tvorby

Zuzana Borovičková – Sławomir Mrożek, Kapor, + Petra Mikulovská – Silvester Lavrík, Total na max zle, + Eliška Jurčíková, Blues pre bláznivé dievča, Július Barč-Ivan – Cirkus, + Martina Jurčíková – Wisława Szymborská, Monológ psa, + Martin Filo – Frigyes Karinthy, Kto sa spýtal, + Marína Bagin  Wisława Szymborská, Obraz,+ Samuel Hainc – Ernst Jandl, Som soví, +Ema Mikušová – Alena Šebuchová, Šeptuchy, + Lenka Magová – Lawrence Ferlinghetti, Svet a iní

Ktorý prednes ťa najviac zaujal?

Veronika Mészárosová, Vráť mi moje handričky

Aké sú tvoje osobné recitátorské skúsenosti z vlastného prednesu?

Recitovala som na rôznych recitátorských súťažiach, príležitostne recitujem na kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Pokračujú tvoji žiaci v príprave recitátorov na prednes? (Ktorí?)

Kamila Kurtišová, Petra Mikulovská, Lucia Bieliková, Dominika Morávková (Zeleníková)

Ak by si mala vybrať zložky prednesu podľa dôležitosti, ktoré by to boli?

Autor, text, rozbor textu, obsah slova, téma, technika umeleckého prednesu, osobný prínos do textu, komplexná osobitá výpoveď, uveriteľnosť výpovede, prepojenie autora textu a recitátora v spoločnej výpovedi.