Moje umenie

Desať otázok a odpovedí o umeleckom prednese: Marica Harčaríková

Renata Jurčová položila známym slovenským pedagógom, ktorí sa venujú umeleckému prednesu (a sú v ňom dlhší čas úspešní na celoslovenskej úrovni), niekoľko otázok. Ako vnímajú umelecký prednes? Ako nad ním rozmýšľajú a čo ich v umeleckom vývoji ovplyvnilo? Snáď vám poskytnú odpovede na to, čo je vlastne umelecký prednes, ale ponechajú vám aj priestor uvažovať nad vlastnou cestou prednesom.

Marica Harčaríková (60), Konzervatórium, Timonova 2, Košice

Má osobné skúsenosti ako recitátorka IV. kategórie (celoslovenská súťaž Hviezdoslavov Kubín v rokoch 1978, 1979…), ďalej vystupovala na hudobno-poetických večeroch atď.. Má však skúsenosti ako pedagogička i porotkyňa.

Čo je podľa teba prednes?

Prednes, resp. umelecký prednes, je pre mňa „živé slovo“, slovo, ktoré je oživované vlastným vnútorným postojom, prežívaním, emóciou, v úprimnom hľadaní významov s hlbokým rešpektom k autorovi.

Ako by si charakterizovala svoju tvorbu prednesov?

Je to práca s textom, ktorej predchádza hlboká a podrobná významová analýza členenie textu. Postup práce je štruktúrovaný, zaoberám sa každým slovom, vetou, veršom… Postupujem pomaly po častiach, vyhýbam sa zo zásady mechanickému čítaniu aj memorovaniu. Považujem za dôležité hľadať významy, pracovať na aktivizovaní vnútorného zraku, predstavivosti, imaginácie, bez ktorej nie je podľa mňa možné vytvárať emócie z daných situácií obsiahnutých v texte.

Kto ťa v premýšľaní o prednese najviac ovplyvnil?

Daniela Hivešová Šilanová, Karol Horák, Jarka Čajková, Ľubica Bekényiová

Ktoré témy ťa najviac zaujímajú a kde zháňaš texty pre recitátorov?

Najradšej sa zaoberám hlboko filozofickými témami , múdrymi témami. Hľadám texty, ktoré nám otvárajú obzory, kde je skrytá múdrosť, texty, ktoré riešia závažné problémy. Zháňam texty v kníhkupectvách, sledujem rôzne recenzie, relácie na Rádiu Devín, sledujem Anasoft literu atď.

Je nutné pri výbere poézie či prózy pre deti a mládež hľadať nový jazyk? Oceňujú napríklad nonsens, absurditu?

Ja osobne preferujem a ponúkam svojim zverencom absurdné a nonsensové texty. Keďže učím na umeleckej škole, niektorí vítajú tento žáner, niektorí však tomu nerozumejú a nevedia, ako by ho mohli interpretovať. Boja sa určitej štylizácie, ktorá je pri interpretácii takýchto textov podľa mňa nevyhnutná. Ale to všetko záleží od vyspelosti recitátora.

Je v tvorbe pre deti dôležitý vzťah obrazu a slova?

V každom prípade.

Zmenila práca s deťmi na umeleckom prednese tvoj pohľad na literatúru?

Áno.

Ako by sme mali vychovávať k poetickému vnímaniu?

Predovšetkým vlastným príkladom. Vypestovať predovšetkým v sebe poetické a cituplné vnímanie. A snažiť sa pri každodennom styku či už s deťmi, alebo dospelými byť „cituplný“, rešpektujúci druhého v snahe vnímať okolitý svet a vzťahy v ňom cez optiku pochopenia, empatie a dobra.

Považuješ slovenský knižný trh za inšpiratívny?

Zaiste, ale aj český.

Napíš najobľúbenejšie prednesy z vlastnej pedagogickej tvorby

  • P. O. Hviezdoslav: Ráchel – Bronislava Ištvánová
  • S. Plath: Oco – Bronislava Ištvánová
  • A. Achmatovová: Pri samom mori – Bronislava Ištvánová
  • V. Popa: Vráť mi moje handričky – Alžbeta Štubňová
  • V. Pankovčín: Marimka – Nikola Kravcová

Ktorý prednes ťa najviac zaujal?

  • HK 1978, Soňa Behulová (Müllerová) – M. Rúfus: Lešianske jasličky
  • D. Fedelešová – Rabíndranáth Thákur: Záhradník
  • Eva Káššová – M. Válek: Z absolútneho denníka
  • Anna Rakovská – Q. Monzó: Ropucha…
  • Veronika Mészárosová – V. Popa: Vráť mi moje handričky

Aké sú tvoje osobné recitátorské skúsenosti z vlastného prednesu?

V súčasnosti sme realizovali zopár poetických večerov – koncertov, na ktorých ide o spojenie operného spevu a umeleckého slova, dostalo sa mi krásnej spätnej väzby od publika v tom zmysle, ako to slovo obohatilo ich jednostranné vnímanie hudobných koncertov. Takéto podujatia sú pre mňa sviatkom umeleckého slova a možnosťou obsiahnuť, zasiahnuť a osloviť široké publikum svojou interpretáciou.

Ako tvoríš prednes a čo považuješ za najdôležitejšie pri jeho tvorbe?

Za najdôležitejšie považujem odovzdanosť a nadšenie pre túto činnosť.  A v neposlednom rade hľadanie, prehŕňanie až prehrabávanie k podstate a významom v texte a v tomto duchu  nachádzanie pravdivej výpovede.

Pokračujú tvoji žiaci v príprave recitátorov na prednes? (Ktorí?)

Nikola Kravcová

Ak by si mala vybrať zložky prednesu podľa dôležitosti, ktoré by to boli?

Hlas, artikulácia, obrazotvornosť, imaginatívna schopnosť, výrazové prostriedky, uveriteľnosť, pravdivosť, schopnosť podeliť sa o pocity, emócie…

Iné

Samozrejme, k otázkam prednesu sa viaže aj herecká tvorba. Často si kladiem otázku, ako zachovať odstup, nevstupovať do roly postáv (to ani nepovažujem za správne), zotrvávať iba v role rozprávača… Myslím si, že stále sa máme čo učiť, čo objavovať, nachádzať odpovede… Dôležité je však ostať otvorený a neracionalizovať a neokliešťovať kritériá hodnotenia umeleckého prednesu.