Moje umenie

Desať otázok a odpovedí o umeleckom prednese: Jana Stephany

Renata Jurčová položila známym slovenským pedagógom, ktorí sa venujú umeleckému prednesu (a sú v ňom dlhší čas úspešní na celoslovenskej úrovni), niekoľko otázok. Ako vnímajú umelecký prednes? Ako nad ním rozmýšľajú a čo ich v umeleckom vývoji ovplyvnilo? Snáď vám poskytnú odpovede na to, čo je vlastne umelecký prednes, ale ponechajú vám aj priestor uvažovať nad vlastnou cestou prednesom.

Jana Stephany (49), ZŠ s MŠ, Hradná ul., Liptovský Hrádok

Pripravuje prednesy na druhom stupni základnej školy cca 20 rokov. Ako žiačka ZŠ sama recitovala.

Čo je podľa vás prednes?

Keď zaujímavé, hlboké či milé z textu ponúkneme poslucháčovi pomocou slova tak pútavo, aby aj on pochopil to zaujímavé, hlboké a milé.

Kto vás v premýšľaní o prednese najviac ovplyvnil?

Kolegyňa Soňa Šebová.

Ktoré témy vás najviac zaujímajú a kde zháňate texty pre recitátorov?

Texty hľadám najmä v knižnici. Vyberám náhodné tituly, listujem v nich, začítam sa. Čo ma zaujme, čítam viackrát a rozmýšľam.

Je nutné pri výbere poézie či prózy pre deti a mládež hľadať nový jazyk? Oceňujú napríklad nonsens, absurditu?

Nemyslím. V prvom rade musí mať k „novému“ vzťah pedagóg. Až on môže prebudiť záujem v recitátorovi. Ak sám učiteľ neobjavil nové alternatívy, ťažko ich ponúkne žiakovi – recitátorovi.

Je v tvorbe pre deti dôležitý vzťah obrazu a slova?

Do akej miery je dôležitý neviem, no je prospešný.

Zmenila práca s deťmi na umeleckom prednese váš pohľad na literatúru?

Áno. Objavujem rozdiel medzi poeticky vhodným a menej vhodným textom.

Ako by sme mali vychovávať k poetickému vnímaniu?

Častým kontaktom s estetickými dielami, teda aj s umeleckým textom. Vytvárať v školách priestor a čas na prácu s ním.

Považujete slovenský knižný trh za inšpiratívny?

Poznám ho veľmi málo, no myslím, že je inšpiratívny.

Napíšte najobľúbenejšie prednesy z vlastnej pedagogickej tvorby

  • Povesti  – Melicher, Medňanský.

Ako tvoríte prednes a čo považujete za najdôležitejšie pri jeho tvorbe?

Najdôležitejšie pri tvorbe prednesu so žiakom je jednoznačne záujem žiaka a ochota pracovať.

Pokračujú vaši žiaci v príprave recitátorov na prednes? (Ktorí?)

Neviem povedať.

Ak by ste mali vybrať zložky prednesu podľa dôležitosti, ktoré by to boli?

V prvom rade perfektná výslovnosť, hlasová disponovanosť. Mám dobrú skúsenosť s deťmi, ktoré majú hudobný sluch.