Moje umenie

Rok slovenského divadla

(Zdroj: René Miko)

Profesionálna i neprofesionálna sféra slovenského divadla bude v roku 2020 oslavovať dve významné výročia.

Prvým významným dátumom je 22. august 1830, keď bola v Liptovskom Mikuláši po prvýkrát odohratá veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo. Organizátorom podujatia bol vydavateľ Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. (O jeho živote si môžete prečítať  aj v Javisku na s. 8.) V roku 2020 si tak pripomenieme 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku.

Druhým významným dátumom je marec 1920, keď svoje brány otvorilo Slovenské národné divadlo. Divadelná sezóna 2019/2020 je zároveň 100. sezónou Slovenského národného divadla.

Tento významný medzník odštartoval rozvoj profesionálneho divadla. Prvú sezónu začalo premiérou opery Bedřicha Smetanu Hubička, o deň neskôr otvorila činohru inscenácia Maryša bratov Mrštíkovcov. Neskôr nasledovala premiéra prvého baletného predstavenia Coppélia.

V roku 2020 si pripomenieme aj sto rokov od narodenia významných slovenských umelcov – dramatika a teoretika Petra Karvaša, scénografa Ladislava Vychodila, herca a jedného zo zakladateľov slovenského recitačného umenia Viliama Záborského, herca Ctibora Filčíka alebo zakladateľskej osobnosti slovenskej baletnej pedagogiky Evy Jaczovej.

Projekt podporuje 5 ambasádorov

Divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč Slovenskom pripravujú pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 rôzne podujatia, ktoré budú zverejňované na stránke www.rokdivadla.sk. Cieľom celoročného celoslovenského projektu je poukázať na význam divadla v kultúrnom a celospoločenskom kontexte, zamerať sa na historické súvislosti a prispieť k estetickému rozvoju a obohacovaniu duchovného života spoločnosti. Rok slovenského divadla 2020 má predstaviť hodnoty minulého i súčasného obdobia slovenského divadelného umenia a kultúry a zvýšiť povedomie o slovenskom divadle doma i v zahraničí. Jeho úlohou je však aj prilákať do divadiel viac návštevníkov.

S osvetou Roku slovenského divadla 2020 budú pomáhať aj šiesti ambasádori: herečka a dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla Emília Vášáryová, autor, režisér a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, herečka  Gabriela Mihalčínová Marcinková, operná speváčka Jolana Fogašová a prví sólisti Viedenského štátneho baletu Nina Poláková a Roman Lazík. V Javisku, ktoré práve držíte v rukách, si môžete prečítať rozhovor s jedným z ambasádorov Stanislavom Štepkom, ktorý sa hrdo hlási k ochotníckym začiatkom.

Gabriela Marcinková a Stanislav Štepka ako ambasádori Roku slovenského divadla. (Zdroj: René Miko)
Gabriela Marcinková a Stanislav Štepka ako ambasádori Roku slovenského divadla. (Zdroj: René Miko)

 100. výročie SND

Súčasťou Roku slovenského divadla 2020 bude osem vlajkových projektov, ktoré vznikajú v réžii troch organizátorských inštitúcií: Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra.

Profesionálnemu divadlu a divadelníctvu bude venovaná výstava na Bratislavskom hrade Divadelné storočie: stopy a postoje a dokumentačná výstava theatre.sk vo viacerých lokalitách na Slovensku počas celého roka 2020 a v slovenských inštitútoch v niekoľkých európskych krajinách.

Počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 sa bude v Bratislave konať Svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Cieľom tohto podujatia je divadelným odborníkom z celého sveta predstaviť slovenské divadlo, tanec a drámu.

V Divadelnom ústave vyjdú dve publikácie: Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) – pokračovanie plynulo nadväzuje na prvú časť, ktorá vyšla v roku 2018 a sledovala vývoj slovenského divadla medzi rokmi 1920 až 1948 s odkazom na slovenské divadlo pred profesionalizáciou, a  publikácia 100 rokov SND.

Prvého marca sa bude konať galavečer … tak sme my… venovaný 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla.

Text je krátený, celý článok si môžete prečítať v aktuálnom čísle (2-3) časopisu Javisko.