Moje umenie

Uskutočnil sa Jarný salón 2021

(Zdroj: Liptovské kultúrne stredisko)

Každoročne sa v rámci súťaže prezentujú liptovskí výtvarníci so svoju najnovšou tvorbou.

Jarný salón je regionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby. V nedeľu 28. marca 2021 sa vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši konal výber a hodnotenie diel Výtvarného spektra, ktorého regionálne kolo pod názvom Jarný salón (32. ročník) organizuje Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Odborná porota v zložení prof. Jaroslav Uhel, ArtD. – predseda poroty, PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. a Mgr. art.  Roman Rembovský, ArtD. posudzovala 108 prác od 34 autorov. Diela, ktoré získali ceny a čestné uznania, postupujú na krajské kolo súťaže do Turzovky.

Ocenené diela si môžete prísť pozrieť do priestorov synagógy v Liptovskom Mikuláši (po predchádzajúcom telefonickom dohovore), víťazné práce sú sprístupnené aj na webe Liptovského kultúrneho strediska.

TEXT A FOTOGRAFIE: Gabriela Kováčová, Liptovské kultúrne stredisko