Moje umenie

Pozvánka na výstavu: Maliarky

Štyri ženy, štyri výtvarníčky, štyri členky Art klubu Spiš oslavujú svoje životné jubileá. Výstava Maliarky predvedie to najlepšie z ich celoživotnej tvorby.

Štyrmi maliarkami sú Anna Paličková, Gertrúda Hojstričová, Danka Košková a Alexandra Dutková. Každá má svoj jedinečný rukopis a obľúbené maliarske techniky. Na výstave budú môcť návštevníci obdivovať maľbu akrylom, akvarelom, maľbu na sklo, plstenie, enkaustiku a cínové šperky.

Výstava bude sprístupnená od 13. 1. 2021 vo výstavnej miestnosti Spišského kultúrneho centra a knižnice na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi.

Gertrúda Hojstričová

Narodila sa v roku 1960 v Spišskej Novej Vsi. Maľovaniu sa venuje už od detstva. Vo svojej tvorbe používa viacero výtvarných techník – patchwork, dekupáž, plstenie, pletenie z papiera a enkaustiku. Venuje sa aj výrobe šujtášových, cínových a drôtených šperkov. Gertrúda pracuje ako vychovávateľka, ergoterapeutka a inštruktorka sociálnej rehabilitácie v DSS Idea Prakovce, kde vedie kreatívne triedy. Je spoluzakladateľkou Klubu kreatívnych žien v Prakovciach a od roku 2015 je členkou Art klubu Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi.

Ing. Alexandra Dutková

Narodila sa v roku 1960 v Levoči. Maľovanie, kreslenie a formovanie rôznych materiálov ju zaujímalo už od detstva. Ako dieťa navštevovala ľudovú školu umenia – výtvarný odbor, ale nástupom na strednú a vysokú školu tento koníček ustúpil do úzadia. K maľovaniu sa vrátila asi pred siedmimi rokmi, keď jej mladšia dcéra navštevovala kurz kreslenia. Alexandra skúša rôzne techniky – temperu, akryl, akvarel alebo kombináciu viacerých techník v jednom diele. Najviac ju zaujal akryl, ktorý nanáša na plátno štetcom alebo špachtľou. Tematicky sa zameriava na kvety, krajinky a abstraktné motívy, ktoré sú jej tvorbe najbližšie. Od roku 2015 je členkou Art klubu Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi a každoročne sa zúčastňuje na výstavách a workshopoch, ktorých usporiadateľom je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Jej obrazy môžete vidieť aj na recepcii Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, kde pracuje.

Ing. Anna Paličková

Narodila sa v roku 1960 v Spišskej Novej Vsi. Vyštudovala Strojnícko-elektrotechnickú fakultu na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Už ako dieťa veľmi rada kreslila a maľovala, ale svoje umelecké vlohy začala rozvíjať až v roku 2010, keď sa prihlásila na ZUŠ – odbor štúdium pre dospelých pod vedením Mgr. Ivana Bobulu. V roku 2013 sa stala členkou Art klubu Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi. Anna pracuje v Spišskom divadle. Popri svojom pracovnom vyťažení sa jej podarilo absolvovať niekoľko výtvarných kurzov a plenérov pod vedením skúsených výtvarníkov PhDr. Slavomíra Čupila, akad. maliara Mariána Hennela, Júlii Zelenej a ďalších. Jej rukopis sa postupne vyvíjal. Skúšala rôzne techniky – akryl, pastel, akvarel. V jej tvorbe dominujú zvieratá. Každoročne sa zúčastňuje na skupinových výstavách, ktorých usporiadateľom je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi.

Danka Košková

Narodila sa v Spišskej Novej Vsi v roku 1970. Ceruza a papier ju sprevádzali už od útleho detstva. Navštevovala ľudovú školu umenia – výtvarný odbor a študovala na SPŠ drevárskej navrhovanie nábytku. Umenie ju sprevádzalo aj v práci, maľovala porcelán a aktuálne pracuje s grafikou v reklamnej agentúre. Vo svojom voľnom čase sa venuje hlavne maľbe akrylom a skúša aj iné techniky ako napríklad olejomaľbu, akvarel či suchý pastel. Vo svojich dielach sa venuje rôznym témam. Najčastejšie zobrazuje krajiny a architektúru. Skúša taktiež figúry, portréty a zátišia. Od roku 2009 je členkou Art klubu Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi. Pravidelne sa zúčastňuje na plenéroch, workshopoch a vystavuje v rámci Art klubu, ale aj v Košiciach, Nitre, v Česku či Poľsku.

Výstava potrvá do 17. 2. 2021, vstup je voľný. Organizátorom podujatia je Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

TEXT: Veronika Vlašicová, animátorka kultúry SKCaK

FOTOGRAFIE: Spišské kultúrne centrum