Moje umenie

Zažívame najväčšiu zmenu od zavedenia povinnej školskej dochádzky

Podľa Klaudie Bednárovej je dnes nevyhnutnosťou ovládať jazyky a mať digitálne zručnosti. (Zdroj: archív Klaudie Bednárovej)

„Vzdelávanie už nie je odovzdávanie informácií. Tie si dokáže nájsť každý,“ hovorí Klaudia Bednárová, zakladateľka jazykového centra the Bridge.

Ako ovplyvnila pandémia jazykové vzdelávanie a chod vašej spoločnosti?

Zo dňa na deň nám priniesla úplnú zmenu vo forme výučby, odrazu sme pracovali a učili z domu. Mali sme šťastie, že tesne pred uzavretím škôl sme boli na tréningu, ktorý sme využili  ako krízový štáb, a dohodli sme si plán, podľa ktorého budeme postupovať, ak príde lockdown aj na Slovensko.

Prišiel skôr, ako sme očakávali. Školu sme zavreli s vedomím, že to nebude na týždne, ale skôr na mesiace. Spustili sme intenzívny tréning pre lektorov, urobili sme prvý prieskum záujmu o online vzdelávanie a paralelne sme robili testovacie hodiny. Bolo to náročné obdobie, ale zvládli sme to.

Aké formy vzdelávania ste začali využívať? Stretli ste sa s nejakou veľmi špecifickou požiadavkou zo strany klientov?

Ani nie. Využívame ZOOM, ktorý mal vtedy aj teraz najširšie možnosti aktívneho zapájania účastníkov do výučby a zároveň nízke nároky na kvalitu pripojenia. Online výučba je v ázijských krajinách už roky každodennou realitou, a tak sme sa spoľahli na referencie od kolegov, ktorí tieto nástroje využívali už pred pandémiou.

Ako ste zvládli prechod do online prostredia?

Študenti prešli na online výučbu viac-menej plynule. Keď sme si robili spätne analýzu transformácie, tak ako zásadný faktor nám vyšla dôvera v profesionalitu školy a kvalita práce lektorov. Lektori dlhodobo vykazujú výborné výsledky a keď prišlo k návrhu na zmenu, študenti mali dôveru a prešli do online prostredia. V skúšobnom období lektori robili len dve veci – učili sa a učili. Boli to hodiny príprav, skillsharov, webinárov a videotutoriálov. Po mesiaci online výučby nám študenti dali spätnú väzbu a prieskum spokojnosti ukázal, že kvalita výučby sa nezmenila. Študenti pokračovali plynule vo výučbe.

V čom vidíte hlavné výhody a nevýhody online jazykového vzdelávania?

To záleží na študentovi a jeho potrebách. Niekto má špecifické požiadavky a vyhovuje mu individuálne vyučovanie, niekto preferuje väčší sociálny kontakt a vyberie si skupinu, iný, naopak, samoštúdium. Online vzdelávanie je k dispozícií kdekoľvek, bez presunov a parkovania. Geografická poloha vám už nelimituje výber školy a to je veľká výhoda. Online forma je však oveľa náročnejšia pre lektorov, ktorí musia byť sústredenejší a pripravenejší. Je omnoho náročnejšie vnímať študenta len cez obrazovku, reč tela takmer nevidíte a v podstate čítate pocity človeka len z tváre.

Aké zručnosti budú na trhu práce v budúcnosti najžiadanejšie?

Pandémia akcelerovala vývoj a prišla druhá najväčšia zmena vo vzdelávaní od zavedenia povinnej školskej dochádzky. Obsah je k dispozícií prakticky okamžite a všade, a to zásadne mení rolu učiteľa. Škola nie je viac priestorom na odovzdávanie informácií, je to miesto, kde sa učíme s informáciami pracovať.

Definitívne sa rozšíril základný súbor gramotnosti o digitálne a jazykové zručnosti a vzdelávanie sa už tak nezameriava na obsah, ale na zručnosti. Z učiteľov, ktorí odovzdávali informácie, sa stavajú facilitátori, kouči a tréneri.

Čo by ste odporučili zamestnávateľom i zamestnancom, aby využili pre svoj rozvoj? Poradili by ste im konkrétne programy, platformy či aplikácie?

Informácie sú momentálne veľmi dostupné a v porovnaní s obdobím pred pandémiou sú aj veľmi lacné. Firmy by mali akcelerovať u svojich zamestnancov jazyky a digitálne zručnosti tak, aby mali nástroje a možnosti sa ďalej vzdelávať. Odborné veci sa už teraz do slovenčiny neprekladajú, za dva, tri roky bude pre človeka, ktorý chce mať informácie a niečo sa učiť, veľmi limitujúce existovať bez angličtiny. Už teraz je 60 percent obsahu internetu v angličtine, kým len 0,1 percento je v slovenčine.

Výborný obsah je dostupný na vzdelávacích platformách, ako je Coursera, UDEMY, Udacity, Seduo či thinkific. Namiesto čakania na preklady sa môžete učiť priamo od autorov myšlienok a v čase, keď sú ich myšlienky aktuálne.

V ktorých oblastiach by sa mali prioritne vzdelávať zamestnanci bez ohľadu na pandémiu?

Jazykové a digitálne zručnosti sú základom pre získavanie zručností 21. storočia. Kreativita, kooperácia, komunikácia a kritické myslenie sú nevyhnutné na to, aby sme získané informácie vedeli preniesť do reality a premeniť na niečo užitočné.

Na čo by sa mali zamerať kultúrne inštitúcie? A ako motivovať účastníkov, aby sa zapojili do vzdelávacích aktivít?

Meniť návyky ľudí nie je jednoduché a keďže s podporou kultúry a umenia to na Slovensku pokrivkáva už veľmi dlho, nie je to teraz jednoduché. Ak skupina ľudí, ktorí aktívne chodia na kultúru, nie je veľká, tak tých, ktorým v týchto časoch kultúra chýba, logicky nie je veľa. Je smutné, že televízia výpadok kultúry takmer nesupluje, nevšimla som si žiadne pravidelné koncerty, divadelné predstavenia, diskusné relácie, dokumenty o Slovensku, literatúre či histórii. Máme v rukách fantastický nástroj a systematicky ho využívame na ohlupovanie ľudí. Nebolo by super mať v telke ráno alebo večer 15 minút jogy alebo strečingu? Ľudia sú doma, fitká sú zavreté, sedíme ešte viac ako predtým.

Aj kultúre sa ponúkajú rôzne možnosti, postačí len zmeniť prístup. Veľmi sa mi napríklad páčia online komentované prehliadky svetových múzeí a galérií, ktoré sú k dispozícií prostredníctvom GOOGLE ART & CULTURE. Je veľký rozdiel pozrieť si výstavu osamote, s odborníkom, alebo dokonca so samotným umelcom.

Čo pripravujete na rok 2021?

Mám činorodých kolegov, každú chvíľu príde niekto s dobrým nápadom. Často ide o jednoduché veci, ktoré sa dajú zrealizovať bez veľkých príprav a financií.

Naším cieľom je v tomto roku naďalej intenzívne pracovať na online vzdelávaní, pripravujeme rozšírenie ponuky kurzov pre učiteľov. V minulých rokoch sme organizovali Re-boot camp, týždňový pobytový kurz, ktorý okrem odborných seminárov ponúka jogu, vegetariánske jedlo a pobyt na samote.

Pre študentov spúšťame podcast s Mišou Vrábovou. Hoci podcastov v angličtine je kopa, ten náš bude o cudzincoch žijúcich na Slovensku a pre tých, čo s anglickými podcastmi ešte len začínajú, budú na našej stránke k dispozícii jednoduché pracovné listy, aby si niektoré slovíčka a frázy mohli vopred pozrieť.

V spolupráci so Safaricampom pripravujeme letný program pre deti, na ktorý sa veľmi tešíme. Mať v škole odrazu každý deň takmer 50 detí je riadny cvrkot.

Nuž a tento rok sme sa konečne dopracovali k spusteniu nášho projektu pre vzdelávanie dospelých a seniorov – Pressburg academy. Už takmer 10 rokov sa venujeme jazykovému vzdelávaniu seniorov a naším cieľom je tento rok ponúknuť v rámci novej Pressburg academy širšiu ponuku jazykových kurzov, kurzov zameraných na IT zručnosti, zdravie či zdravý  životný štýl.

TEXT: Veronika Vasilová

FOTOGRAFIE: archív Klaudie Bednárovej

Klaudia Bednárová, absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra – pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum the Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR, Klaudia Bednárová v nej bola v rokoch 2011 – 2016 predsedníčkou. Aktívne sa venuje vzdelávaniu učiteľov, stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a vedie projekty ELTforum.sk a the Bridge re-boot camp for teachers.

Venuje sa otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a dosahu vzdelávania na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií efektívneho vzdelávania.