Moje umenie

60. ročník Výtvarného spektra

Výtvarné spektrum 2023 1200x790 článok

Pozývame vás na slávnostné otvorenie výstavy 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálneho výtvarného umenia Výtvarné spektrum.

Šiesteho októbra 2023 sa v priestoroch Tekovského múzea a synagógy v Leviciach uskutoční slávnostné otvorenie výstavy 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálneho výtvarného umenia Výtvarné spektrum. Rok 2023 je výnimočný jednak najvyšším počtom účastníkov z celého Slovenska a jednak svojím výročím, šesťdesiatimi rokmi práce s neprofesionálnymi výtvarníkmi. V Leviciach sa až do 3. novembra môžete tešiť na vyše 126 diel od 98 autorov vybraných zo skoro 350 diel od 178 autorov v širokom zastúpení všetkých výtvarných médií. Vernisáž spojená s udeľovaním cien sa začne o 17:00 hod. v levickej synagóge. Bude ju predchádzať rozborový seminár s porotou 60. ročníka, na ktorom porota prejde s účastníkmi všetky diela jubilejného ročníka a bude konfrontovať a zároveň argumentovať svoj výber. Súčasťou podujatia sú aj tri výtvarné workshopy – textilná recyklovaná socha a objekt s Martinou Chudou, landartová dielňa v exteriéri Tekovského múzea s Richardom Aradským a umenie performance s Miriam Kardošovou. Ich cieľom je prezentácia médií, ktoré vo Výtvarnom spektre nevidíme široko zastúpené. Ponúkame tak rozšírené obzory, ktoré rozhľadený divák určite ocení. S tradičnými výstavami v Leviciach je od 29. septembra až do 27. októbra otvorená súbežná výstava vo výstavných priestoroch regionálneho osvetového strediska – retrospektívna výstava Výtvarné spektrum, ktorá mapuje 60 rokov neprofesionálneho výtvarného umenia na Slovensku prostredníctvom mapujúcich kľúčov krajina a portrét, ktoré sú už dva roky odporúčanými témami celoštátnej súťaže. Levice sa tak na krátky čas stávajú hlavným mestom neprofesionálneho výtvarného umenia s udalosťou, ktorú sa neoplatí vynechať.

Tekovské múzeum je prístupné v pondelok až piatok od 9:00 do 16:00, synagóga v Leviciach v pondelok až piatok od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 a výstavné priestory ROS v Leviciach v pondelok až piatok od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Výtvarné spektrum 2023 2 výstava
Výtvarné spektrum 2023 1 workshopy