Moje umenie

Vnuci a vnučky posielali pozdravy svojim starým rodičom

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove vyhlásilo pred Veľkou nocou celoslovenskú výzvu BUDEME SPOLU s cieľom odovzdať starým rodičom špeciálne pozdravy od ich vnukov a vnučiek.

Na výzvu zareagovalo 113 ľudí, ktorí vytvorili pre svoje staré mamy a starých otcov originálne veľkonočné pozdravy a aspoň takýmto spôsobom ich potešili.

Ich prehliadka mala byť nainštalovaná na Radničnom námestí v Bardejove, no pre opatrenia mesta cielené na bezpečnosť obyvateľov sa nápad nepodarilo zrealizovať.

Vyzývatelia preto výstavu nainštalovali v prírode a aspoň symbolicky tak pozdravili tých, s ktorými aktuálne nemôžeme tráviť čas.

TEXT: Redakcia

FOTOGRAFIE: Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove