Moje umenie

Pocta Národného osvetového centra pre doc. Elenu Šarayovú-Kováčovú

logo Národné osvetové centrum
Národné osvetové centrum

Generálny riaditeľ NOC udelil Poctu NOC doc. Elene Šarayovej-Kováčovej za celoživotný prínos v oblasti zborovej hudby na Slovensku.

Generálny riaditeľ Národného osvetového centra Mgr. Erik Kriššák na základe odporúčaní udelil Poctu Národného osvetového centra doc. Elene Šarayovej-Kováčovej za celoživotný prínos v oblasti zborovej hudby na Slovensku.

Elena Šarayová-Kováčová je prvou slovenskou profesionálnou dirigentkou. Študovala hru na klavíri a dirigovanie na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, neskôr dirigovanie na VŠMU. Viedla Bratislavský detský zbor, Dámsky komorný orchester a Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena, s ktorými absolvovala vyše tritisíc koncertov, vystúpení a súťaží. Pedagogicky pôsobila ako docentka zborového dirigovania na HTF VŠMU. Doteraz je aktívna ako členka medzinárodných porôt na zborových a inštrumentálnych súťažiach.

Bratislavský detský zbor absolvoval pod vedením E. Šarayovej stovky vystúpení a zájazdov. Najvýznamnejším bolo dvojmesačné turné po Japonsku v roku 1980, na ktorom absolvovali 40 koncertov a nahrali LP Anjelské hlasy zo Slovenska. Okrem Japonska zbor koncertoval v pätnástich krajinách Európy, v Kanade, Afrike a v USA. Absolvoval nahrávanie s renomovanými spoločnosťami, ako SONY, Decca Classics, Naxos, BBC. Zbor spoluúčinkoval s Viedenskými filharmonikmi, orchestrom Slovenskej filharmónie, Operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. Okrem mnohých ocenení z domácich aj zahraničných súťaží si z bulharskej Silistry odniesol aj Cenu za najlepšiu hlasovú kultúru.

Odovzdanie Pocty NOC bolo pôvodne naplánované na galakoncerte celoštátneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2024, ktorý sa uskutočnil v Prievidzi 11. mája 2024.

„Tento ročník súťaže a prehliadky Mládež spieva bol významným míľnikom. Rozhodli sme sa na každom ročníku udeliť poctu významnej osobnosti zborového hnutia za jej úspechy a pôsobenie. Je potrebné vyslať signál celej umeleckej a kultúrnej obci, že nesmieme zabúdať na ľudí, vďaka ktorým sa naša kultúra posúvala vpred a postavila pevné piliere jednotlivých umeleckých hnutí,“ priblížil odborný pracovník NOC pre hudbu a spev Mgr. art. Michal Stahl.

Odovzdanie pocty sa nakoniec uskutočnilo bez pani doc. Šarayovej, ktorá sa nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Na pódiu boli počas odovzdávania pocty prítomní porotcovia súťaže Mládež spieva 2024 Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., Mgr. art. et MgA. Oľga Bystrianska, ArtD., prof. Jevgenij Iršai, PhD.,  s predsedníčkou poroty prof. MgA. Blankou Juhaňákovou, ArtD., a Mgr. Ľudmilou Húskovou, riaditeľkou Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, ktoré bolo hlavným organizátorom tohto významného podujatia. Mládež spieva tento rok oslávila svoj 52. ročník.

„O odovzdaní pocty som považoval za dôležité povedať pred všetkými divákmi a vzácnymi hosťami, i keď v neprítomnosti pani docentky. Všetci prítomní jej poslali na diaľku burácajúci potlesk. Bola veľmi smutná, že nemohla prísť, na podujatie sa veľmi tešila a mala zastávať pozíciu čestnej členky poroty. Pani Šarayová si zaslúži obdiv za svoj celoživotný prínos v oblasti zborovej hudby a zborovej interpretácie na Slovensku. To všetko, čo dokázala, je nesmierne obdivuhodné, a verím, že pre veľa umelkýň a umelcov bude pani docentka inšpiráciou. Veľmi sa teším, že to od nás naša prvá profesionálna dirigentka prijala a že súhlasila s čestným členstvom v porote celoštátneho kola,“ pokračuje Stahl.

Keďže poctu sme nemohli odovzdať na podujatí Mládež spieva osobne, pozvala pani dirigentka odborného pracovníka NOC k sebe domov.

„Z pozvania pani docentky som bol doslova nadšený a bolo mi cťou odovzdať jej poctu osobne. Pani Šarayová pripravila pohostenie, ochutnal som ich domácu kuchyňu a musím povedať, že to bolo fantastické. Celé stretnutie malo uvoľnenú atmosféru, podebatovali sme, zavtipkovali a pozreli sa aj do histórie umeleckého života pani dirigentky. Je úžasné vidieť a pocítiť, že takí vzácni a úspešní ľudia vo svojej oblasti sú vo svojom súkromí pokorní, milí a skromní. Bol to pre mňa zážitok a som za to veľmi vďačný,“ uzavrel Stahl.

Elena Šarayová-Kováčová, pocya NOC
Elena Šarayová-Kováčová

Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.

Viac o súťaži Mládež spieva nájdete na www.nocka.sk v sekcii Súťaže a prehliadky.