Moje umenie

Na Výtvarnej Senici zvíťazili veľkoformátové figurálne kompozície

Ocenené výtvarné diela je možné vidieť zatiaľ len vo virtuálnej galérii.

Súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica sa uskutočnila na konci novembra 2020. Odborná porota vedená akademickým  maliarom Milanom Rašlom na nej hodnotila 106 výtvarných diel od 30 autorov.

Ocenenia

 Už 55. ročník súťaže priniesol ocenenia trinástim autorom. Kvalitou svojich prác prekvapila a hlavnú cenu Výtvarnej Senice 2020/2021 získala Monika Sabo z Cerovej za sériu veľkoformátových figurálnych kompozícií (diela V pasci, Strachy, Tradície).

V skupine mladých autorov od 15 do 25 rokov odborná porota najvyššie ocenila Kristínu Rybnikárovú z Rohova a jej maľby Prizma, Beam a Krvácajúca duša.

Práce ocenených výtvarníkov postúpia do krajskej súťaže Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Výstava

Bohužiaľ, v tomto roku pandémia neumožnila v plánovanom januárovom termíne uskutočniť vernisáž výstavy a zatiaľ ani nie je možné vidieť diela osobne. Výstavu nainštalovanú v oboch výstavných sálach i katalóg z nej si však záujemcovia môžu pozrieť  vo virtuálnej podobe.

Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2020/2021 sa realizje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, jej organizátorom je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

TEXT: Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE: ZOS Senica