Moje umenie

Kronika musí lahodiť oku

Absolútnym víťazom 11. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2020 sa stala kronika obce Lehota. O jej vzniku píše Vladimíra Chobotová, ktorá sa postarala o konečný vizuál výhernej práce.

Veľmi si vážim toto ocenenie, pretože, ako sa hovorí, „keď sa ide do niečoho srdcom, vždy to má úspech“.

Detaily sú dôležité

Na víťaznej kronike som pracovala skoro celé leto. Nešlo len o gramatickú a štylistickú korektúru a úpravu podkladov od pani kronikárky, ale vedela som, že ak má kronika vyhrať, musí zaujať porotu textovo i vzhľadovo. Naštudovala som si na internete nové pravidlá, možnosti spracovávať digitálne fotografie do textových častí, povolené spôsoby priraďovania príloh a množstvo potrebných detailov, ktoré sú dôvodom, prečo často chýba k víťazstvu len malý krok.

Potom prišla práca na formáte kroniky. Keďže som vytvárala pre našu obec elektronickú podobu kroník z rokov 2006 až 2019, vedela som, že pôjdem v tejto línii a dotvárala som, ako budú vyzerať strany, či a kde sa priradí obrázok. Ak nesedel z farebnej stránky, z hľadiska kvality alebo rozloženia, hľadala som novú a lepšiu fotografiu, čo mi uľahčoval fakt, že ako vtedajšia šéfredaktorka obecného časopisu som mala prácu s článkami a fotografiami v malíčku. Aby strany nevyzerali ani preplnené, ani prázdne, znovu som prerábala texty a snažila sa ich preformulovať tak, aby lahodili oku.

Jedinečný obal

No a nakoniec obal kroniky. Nemala som záujem odovzdať továrensky vyrobený plastový obal. Chcela som, aby vynikla úcta k tradíciám a bol jednoznačne „lehotský“. Po niekoľkých neúspechoch s látkou a kožou sme za pomoci kamarátky vyrobili obal z dreva, do ktorého sme ručne vypaľovali náš krásny obecný erb.

Som veľmi rada, že som sa zúčastnila na tomto projekte, obohatil ma v mnohých smeroch a som poctená, že porota priradila k víťaznej kronike špeciálne ocenenie Absolútny víťaz.

Slovenská kronika je celoslovenská súťaž kroník a monografií obcí a miest, ktorú Národné osvetové centrum organizuje s dvojročnou periodicitou. Kto sa stane víťazom tohtoročného 12. ročníka súťaže sa dozvieme 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

TEXT: Vladimíra Chobotová

FOTO: Obec Lehota