Moje umenie

Pošlite svoje texty do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského

Podujatie sa uskutoční už 34.-krát, súťažné práce možno odovzdať do polovice septembra.

Písal sa rok 1986. Dovtedy ešte okresnej súťaže prihlásilo 23 autorov 97 svojich prác. Zatiaľ posledný ročník – LSLN 2019 – oslovil 220 autorov zo všetkých kútov Slovenska, odbornej porote zaslali na posúdenie 511 literárnych prác. „Vzhľadom na aktuálny 34. ročník veríme, že súťaž úspešne prekonala detské choroby, v decembri oslávila Kristove roky a dnes už stojí pevne na svojich nohách,“ uviedla za organizátorov Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici.

A ako vidí budúcnosť súťaže? „Chceme, aby súťaž LSLN spájala dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti, napriek tomu zostala mladá a príťažlivá i pre nastupujúce generácie,“ vyjadrila želanie organizátorov. V tejto súvislosti upozornila na niekoľko zmien v propozíciách súťaže. V porovnaní s poslednými rokmi sa termín uzávierky posúva na 15. septembra 2020. Súťaž je anonymná, porota pri hodnotení nebude poznať autora súťažného príspevku. Nádejní literáti sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky a spresnili sa aj
požiadavky na formálnu úpravu súťažných príspevkov.

Všetky informácie spolu s postupom prihlásenia a požadovanými dokumentmi sú uvedené na webe Záhorskej knižnice, v hlavnom menu vľavo zložka Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020.

Literárna Senica Ladislava Novomeského, celoslovenská autorská súťaž v poézii a próze, oslovuje už viac ako 30 rokov záujemcov o literárnu tvorbu. Ponúka príležitosť konfrontovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej poroty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literárni autori. Najlepšie súťažné práce porota nielen ocení, ale odporučí aj na vydanie v Bulletine víťazných prác.

Vyhlasovateľmi súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského sú Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica v Senici, mesto Senica, Literárne informačné centrum Bratislava a Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava.

TEXT: Záhorská knižnica

FOTOGRAFIE: Unsplash