Moje umenie

VOX CHORALIS 2023

Vox Choralis 2023
Vox Choralis 2023

Pilotný ročník sympózia zbormajstrov detských a mládežníckych zborov sa uskutoční v spolupráci Národného osvetového centra a Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Sympózium začne písať svoju históriu v legendárnom V-klube 27. októbra so začiatkom o 9.30 hod. Hlavným cieľom sympózia je vytvoriť pravidelnú platformu na spoločnú výmenu skúseností, nápadov a vytváranie pevnejších kontaktov v pokojnej a inšpiratívnej atmosfére.

Poslaním sympózia bude zmapovať biele miesta v nedávnej histórii a súčasnosti detských a mládežníckych zborov na Slovensku a nadviazať tak na dekády tradície zborového spevu na Slovensku. Ďalším cieľom je pomenovať najpálčivejšie problémy v tejto oblasti a prostredníctvom diskusií prispieť k ich dlhodobému riešeniu.

Program sympózia:

9:30 – 12:00 prvý blok prezentácií
prestávka
13:30 – 16:00 druhý blok prezentácií

Na pilotnom sympóziu Vox choralis 2023 privítame prezentujúcich zbormajstrov Elenu Šarayovú, Róberta Tišťana, Ivanu Rovňákovú, Máriu Jašurdovú, Alfonza Poliaka, Ondreja Hluchého, Veroniku Veverkovú Stachurovú, Oľgu Bystriansku, Janu Rychlú a skladateľa Bela Felixa.

Ich príspevky budú mapovať najmä nedávnu históriu detských a mládežníckych zborov, ich aktuálne zamerania a aktivity, problematiku hlasovej výchovy, výberu literatúry a všeobecnú situáciu v zborovom speve detí a mládeže na Slovensku. Všetky príspevky prezentované na podujatí vyjdú v zborníku.

Pozývame vás zúčastniť sa na prezentáciách zbormajstrov detských a mládežníckych zborov a na následnej diskusii. Podnety a postrehy každého z vás sú nenahraditeľným zdrojom inšpirácie a motivácie pre všetkých zúčastnených.

Okrem odborných príspevkov sa zároveň tešíme na osobné stretnutie a neformálne rozhovory pri šálke kávy so všetkými zúčastnenými. Preto vás prosíme, aby ste v prípade záujmu vyplnili prihlasovací formulár, ktorý nájdete tu: www.nocka.sk/registracia.

Informácie o sympóziu nájdete na webovej stránke www.nocka.sk a na stránke Vysokej školy múzických umení v Bratislave www.vsmu.sk/htf/.