Moje umenie

Prihláste sa do súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ

Uzávierka prihlášok a termín odovzdania prác je predĺžený do 31. januára 2021.

Prihlasovanie do prvého ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby s názvom ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ pokračuje. Uzávierka prihlášok a termín odovzdania prác je predĺžený do konca tohto mesiaca, súťažné podmienky zostávajú nezmenené. Výstava prác je preložená na apríl 2021.

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ je nultý ročník súťaže pre amatérskych fotografov, ktorí by sa radi zapojili do vytvorenia putovnej expozície diel.

Téma súťaže je ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ

Zámerom organizátorov je vzbudiť záujem o danú tému a prostredníctvom fotografií umožniť súťažiacim vyjadriť svoj názor, ako slobodne a múdro žiť, poznávať, komunikovať, pracovať, cestovať, študovať… Ako si navzájom vyjadriť spolupatričnosť, podporu pri prekonávaní niektorých ťažkých situácií v živote. Svojím spôsobom téma nadväzuje aj na momentálnu epidemickú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu. Autori majú priestor ľubovoľne sa k téme vyjadriť.

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnJ9t0RiTyvf0hMS8RU_aFlpN5myiAHrCsr3xOZG3JIlqxQ/viewform?usp=sf_link

Bližšie informácie nájdete na webe organizátora.

Súťaž je súčasťou druhého ročníka SYMPÓZIA O NÁDEJI 2020. Sympózium a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Vyhlasovateľ súťaže: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny

TEXT A FOTOGRAFIE: Krajské kultúrne stredisko v Žiline