Moje umenie

PAMÄŤ TURCA │ 1. STRETNUTIE

V rámci osláv 50. jubilea súťaže amatérskej fotografie AMFO sa uskutočnilo prvé stretnutie zo súboru workshopov na tému Pamäť Turca, ktoré vyvrcholia v októbri spoločnou výstavou v Turčianskej galérii v Martine.

Tvorivé zázemie nám zabezpečili organizátori celoštátneho kola AMFO 2022 v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine v spolupráci s Národným osvetovým centrom, Turčianskou knižnicou a Turčianskou galériou. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prvé stretnutie plné intenzívnej práce sa konalo 17. – 19. júna 2022 v Martine. Fotografi a fotografky prišli z rôznych kútov Slovenska, aby pod vedením odborných lektorov preskúmali Turiec v rôznom časovom a priestorovom charaktere. Workshopy, na ktoré sa účastníci AMFO mali možnosť prihlásiť, mali široké zameranie od fotografie mestských zátiší s Emou Lančaričovou cez fotografiu krajiny s Michalom Hubom až po analýzu a dramaturgiu fotografií s Dominikou Jackuliakovou.

KRAJINA TURCA, ako už samotný názov prezrádza, je workshop, ktorého obsahom je všímať si vplyv človeka na prostredie a preskúmať neviditeľné súvislosti vzťahujúce sa k historickým, archeologickým, kultúrnym, geologickým a mytologickým vrstvám v regióne.

Toto zameranie zaujalo hlavne ostrieľaných fotografov s dlhoročným vzťahom ku krajinárskej fotografií s očakávaním nových pohľadov a inšpirácií. Lektor Michal Huba im preto pripravil rôzne výzvy, ktoré postupne zdolávali aj napriek celodennej intenzite slnečného žiarenia. Aj to však dokázali využiť kreatívne vo svoj prospech pri experimente s kontaktným záznamom na svetlocitlivý papier.

Na workshope AUTORSKÝ ZIN okrem praktickej práce sa uskutočnila prednáška a analýza fotografií historického Martina, ktoré nám zdigitalizoval a ochotne poskytol pán Igor Dobrovoľný. Lektorka tohto workshopu Dominika Jackuliaková predstavila prierez tvorby slovenských i zahraničných umelcov pracujúcich s archívnym materiálom a témou pamäť.

Účastníci spoznali širokú škálu obsahovo i formálne zaujímavých fotoprojektov, vďaka ktorým mohli naštartovať svoju kreativitu a vystúpiť zo zaužívaného spôsobu práce s fotografiou. Každý z účastníkov si už po prvom stretnutí odniesol nielen nové vedomosti, ale aj vlastný jednostránkový autorský zin.

Účastníci workshopu RAMBLE MARTIN si vyskúšali prácu s analógovým fotoaparátom, pričom ich na mestských potulkách sprevádzala lektorka Ema Lančaričová. Jej špecifický prístup k foteniu mestských zákutí otvoril oči a sprítomnil myseľ nejedného účastníka. V uliciach Martina pozorne zaznamenávali nielen pomocou fotoaparátu, ale sústredili sa aj na skúmanie vlastnej pamäti. Keďže celý workshop pracovali s analógovým materiálom, s napätím očakávajú moment konfrontácie spomienok s fotografiami, ktoré je potrebné najskôr vyvolať.

Záverečné nedeľné reflexie boli plné nadšenia a radosti z nových zážitkov, no aj uvedomenia, že nás čaká veľký kus práce, ktorý spoločne určite zvládneme. Tešíme sa na ďalšie dve tvorivé stretnutia 19. – 21. augusta a 23. – 25. septembra, po ktorých nás čaká prezentácia tvorivej práce na výstave Pamäť Turca v Turčianskej galérii v Martine. Výstava bude jedno z prvých sprievodných podujatí v rámci tohtoročných osláv 50. jubilea celoštátnej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2022.

Účastníci workshopov: Jozef Melicher, Miro Kováč, Ivana Mlynárová, Ján Mydliar, Boris Fedorovič, Veronika Sekerová, Ernest Koppon, Ľubica Krištofová, Radovan Jamrich, Štefan Prónay, Jozef Urban, Dominik Slotík, Michal Krištof, Vilém Kučera, Martin Tomáška, Iva Liptáková, Margaréta Makanová, Juliána Balúnová, Karol Nowak, Michaela Krišková, Zdeno Ziman, Marián Valovič

TEXT: Lenka Adamčáková
FOTO: Jozef Urban, Zdenko Ziman, Lenka Adamčáková