Moje umenie

Koronténa verzus fotografia 0:3

Zdroj: @Studio of Photography AAAD

Instagram sa dá chápať nielen ako vizuálna platforma alebo malá súkromná galéria na prezentovanie tvorby, ale aj ako knižnica nápadov a vedomostí z oblasti fotografie.

1. Z VÝŠKY

Ste zvedaví, ako to funguje v slovenských a českých školách zameraných na fotografiu? Cez ich instagramy sa vám naskytne pohľad do zákulisia ich fungovania a nahliadnete aj medzi práce študentov.

https://www.instagram.com/atelierofotografii/

https://www.instagram.com/alf_laboratorium_fotografie/

https://www.instagram.com/itfopava/

https://www.instagram.com/afobrno/

https://www.instagram.com/studio_of_photography/

https://www.instagram.com/arf_utb/

Mnohé z nich sa v korona období zamerali na zlepšenie online komunikácie a ponúkajú každodenné stories. Vyzdvihla by som Instagram @afrk_vsvu, ktorý umožňuje študentom prezentovať svoje práce a poodhaliť proces tvorby so svojimi vizuálnymi či myšlienkovými východiskami.

Za pozornosť stojí aj hashtag #afrkanalyzujefotografiu, kde nájdete mnoho uhlov pohľadu na  médium fotografie. Zároveň vás to môže naviesť k ďalším insta profilom študentov, ktorí sa s výrokmi stotožnili.

Zdroj: Instagram @afrk_vsvu

2. DEJINY

Chcete sa naučiť niečo o začiatkoch fotografie, ale nemáte na to čas? Správne dávkovanie informácií nájdete na insta profile https://www.instagram.com/dejinyfotografie/, ktorý vám postupne poodhalí celú históriu. A nielen to, v stories nájdete mnoho inšpiratívnych citátov, kníh, filmov či fotokvízov.

Naším zámerom bolo, aby sledovateľ @dejinyfotografie našiel všetky potrebné informácie z histórie fotografie, literatúru, podklady a filmy na jednom mieste. Mali sme pocit, že tieto informácie – najmä v momentálnej situácii, nie sú pre širšiu verejnosť jednoducho dostupné,“ zhrnuli v rozhovore jeho autori.

Zdroj: https://www.instagram.com/dejinyfotografie/

 3. INŠPIRÁCIA

Kedy, keď nie teraz, bude ten najlepší čas na zbieranie inšpirácie, zakladanie či zveľaďovanie svojho Instagramu? Vybrala som pre vás tri instaprofily obohatené o tipy a rady od ich tvorcov. Práve na odlišnosti ich vizuálnych a názorových prístupov sa dá ukázať, aké pestré a autentické účty dokážete na tejto platforme vytvoriť.

VYHÝBAM SA OKAMŽITÉMU ZDIEĽANIU

Ľuboš Kotlár

https://www.instagram.com/kotlarlubos/

Zdroj: Ľuboš Kotlár

Instagram je pre mňa platformou, na ktorej zdieľam prácu vytvorenú pre rôzne kontexty. Uverejňujem fotografie z projektov určených prevažne pre galerijné priestory spolu s módnou či portrétnou fotografiou, ktorých vznik je mnohokrát podmienený objednávkou.

Tieto fotografie zdieľam v jednom rade bez jasnej hierarchie, s minimálnymi popiskami, ktoré zväčša iba pomenúvajú ľudí, ktorí sa na ich vzniku podieľali.
Prevažne tým sám sebe demonštrujem fakt, že všetka moja práca dokáže na určitej rovine vzájomne komunikovať, ak je akumulovaná na jednom mieste, bez závislosti od kontextu jej pôvodného účelu.

Keďže Instagram vnímam najmä ako platformu fungujúcu na vizuálnom stimule, dramaturgia môjho účtu je založená na vizuálnej príbuznosti jednotlivých fotografií, plynulom prelínaní jednotlivých obrazových prvkov.

Fotografie na publikovanie som začal pripravovať v počítači s bielym rámikom ešte v čase, keď na Instagrame nebolo možné publikovať fotografiu mimo štvorcového formátu. Chcel som sa vyhnúť ich následnému orezu, zároveň mi to umožnilo občas ustálený formát vedome porušiť a urobiť celý feed trochu viac dynamickým.

Nemám potrebu zdieľať všetky fotografie, ktoré vytvorím, ani tie, ktoré boli publikované, vyhýbam sa princípu okamžitého zdieľania nového obsahu na úkor celku. Niektoré fotografie, ktoré viem, že budem chcieť v budúcnosti postnúť, jednoducho čakajú, kým zapadnú do kontinuity celého feedu.

Zdroj: Instagram Ľuboša Kotlára

Samozrejme, nie je to vôbec ideálny prístup, ak by som chcel zbierať followerov, určite by som udržiaval vyššiu intenzitu a pravidelnosť zdieľania nového obsahu, taktiež by som sa zaoberal explicitnými popiskami, ktoré by sledovateľov uviedli do kontextu toho, na čo sa dívajú.
V tom prípade by bolo, predpokladám, na mieste môj účet jasnejšie vyhraniť pre určenú cieľovú skupinu, zamerať sa viac buď na moje vlastné projekty, alebo naopak na tie, ktoré podliehajú objednávke. Nie každý, kto si príde pozrieť jedno, sa chce pozerať i na druhé.

Stories sú pre mňa viac denníkovým záznamom, vnímam ich oveľa voľnejšie a moja aktivita  býva rôznorodá. Sú pre mňa zábavou a súvisia s rýchlymi updatmi. Sú týždne, keď som veľmi aktívny, a niekedy nepridám nič.

Keď som písal, že nemám potrebu zdieľať všetky či všetky nové fotografie okamžite, mnohokrát na tento účel poslúžia práve Stories.

Tu sa rád uvoľním aj pri úprave fotografií v mobilných aplikáciách. Používam prevažne klasiku VSCO, ale v minulosti som mal veľmi rád aplikáciu, ktorá filtrami imituje vizuálne prvky typické pre analógové fotografické materiály (tieto aplikácie existovali, možno stále existujú, vo viacerých mutáciách, používal som Huji, ktorá je zdarma, a neskôr Kuji, ktorú som kúpil).

Zdroj: Instagram Ľuboša Kotlára

PRISPEJTE NIEČÍM SVOJÍM 

Kvet Nguyen

https://www.instagram.com/kvetnguye/

Zdroj: Matej Hakar

K Instagramu a prezentácii pristupujem skôr individuálne. Je to v prvom rade veľmi dynamický priestor, ktorý je založený na „ľúbivosti“. Instagram je super prostriedok s cezhraničným až globálnym dosahom. Prepojenie s ľuďmi, ktorí sú na míle ďaleko, otázky a odpovede, ktoré by museli plynúť z hodinových rozhovorov, sa dajú zhrnúť do jediného otázkomatu. Aj umenie sa tu dokáže šíriť rýchlejšie a efektívnejšie aj v slovenskom kontexte.

Okrem prezentácie svojej tvorby vnímam toto médium ako moju predĺženú ruku –snažím sa prezentovať svoje názory a inakosť aj online. Páči sa mi jeho väčší dosah a aj priestor pre introvertnejšiu povahu (akou som aj ja).

Okrem iného sa snažím zapojiť aj edukatívnu stránku – už len vyjadrenie svojho názoru z pohľadu menšinovej skupiny môže mať pre sledovateľa pridanú hodnotu a tvoriť tak osvetu.

Je skvelé mať miesto, kde môžeme byť otvorení a pritom prekračovať hranice nielen fyzické, ale aj metaforické.

Zdroj: Instagram Kvet Nguyen

Začínajúcim fotografom, ktorí sa plánujú prezentovať na podobných sieťach, odporúčam teda nejsť „tradično-populárnym“ spôsobom – a teda cez zbieranie lajkov, ale skôr prispieť niečím svojím – autentickým a iným.

K insta účtom, ktoré by som odporučila, patrí @digitálnyprieskumvsvu , čerstvo založený aj kvôli covidu, kde bude sprístupnený v digitálnej podobe prieskum VŠVU na konci semestra.

Zdroj: Instagram Kvet Nguyen

NEROZMÝŠĽAJTE NAD TÝM, ČO PRÁVE LETÍ

Deana Kolenčíková

https://www.instagram.com/deanakolencikova/

Zdroj: Deana Kolenčíková

Instagram má výhodu, že môžeš sledovať len tých ľudí, ktorých chceš, na rozdiel od Facebooku a tým pádom je môj Instagram z veľkej časti zameraný na výtvarné umenie. Som v spojení s ľuďmi s podobnými prístupmi v rámci média umenia vo verejnom priestore alebo inštalácie a tvoríme v podstate akúsi virtuálnu komunitu.

Instagram som dlho nemala, ale napokon som sa rozhodla, že si ho založím, pred tým, ako som vycestovala na jeden festival umenia vo verejnom priestore vo Francúzsku. Nakoniec som skrz neho nadobudla niekoľko kontaktov, kamarátov a kolegov.

Obsah môjho profilu je väčšinou spojený s mojou tvorbou, ale keďže tá často vychádza aj z každodennosti, objavia sa tam príspevky privátnejšieho charakteru.

Pri tvorbe Stories nemám žiadne zásady, robím to proste tak, ako to práve vidím.

Fotografom, ktorí si práve zakladajú svoj Instagram účet, by som poradila, aby ho nebrali až tak vážne a nerozmýšľali nad tým, čo práve letí.

Zdroj: Instagram Deany Kolenčíkovej
Zdroj: Instagram Deany Kolenčíkovej
Zdroj: Instagram Deany Kolenčíkovej

Máte aj vy účet na Instagrame? Ak pri vašich fotografiách použijete hashtag #korontenavsfoto, možno sa v ďalšom článku objaví aj vaša fotografia 🙂

TEXT: Lenka Adamčáková

FOTOGRAFIE: Lenka Adamčáková, Ľuboš Kotlár, Deana Kolenčíková, Kvet Nguyen, Matej Hakar