Moje umenie

Pozvánka: Fortepan Masters — Szabolcs Barakonyi

V-klub: Fortepan Masters — Szabolcs Barakonyi, 7.11.2023
Fortepan Masters — Szabolcs Barakonyi

Hlavnou témou tohtoročnej série prednášok Lectures by Fotogram IIje práca s už existujúcim (fotografickým) archívom v kontexte vlastnej autorskej tvorby. Všetci pozvaní pracujú, či v minulosti pracovali s archívmi alebo ich tematizovaním. Ako vnímajú túto skúsenosť a akým spôsobom ovplyvnila ich ďalšie smerovanie?

Szabolcs Barakonyi sa narodil v roku 1976 v Budapešti, kde žije a pôsobí. Od roku 2003 pracoval ako fotograf a neskôr fotoeditor pre portál index.hu. V roku 2023 ukončil doktorandské štúdium na Maďarskej univerzite výtvarných umení. Hlavnou oblasťou jeho výskumu bola kriminálna fotografia, ale aj povaha, súčasné využitie a prístup k archívom. Fotografická publikácia Fortepan Masters pozostáva z 330 fotografií a je výsledkom niekoľkoročného editorského výberu z digitálneho archívu Fortepan. Fotografie sú publikované bez metadát a tvoria fiktívny album spomienok, ktorý dostáva zmysel – je aktivovaný imagináciou čitateľa. Kniha bola v minulom roku ocenená v súťaži Maďarská cena za dizajn a vo výbere 2022 Book Awards festivalu Les Rencontres de la Photographie vo francúzskom Arles. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.

utorok 7. 11. 2023 o 17.30 hod., V-KLUB – MALÁ SÁLA
vstup voľný