Moje umenie

CHAOTICKÝ SVET – odporúčaná téma AMFO 2023 – IDENTITA

AMFO 2023 výstava Chaotický svet (banner)
Chaotický svet

Chaotický svet je názov výstavy, ktorá reprezentuje kurátorský výber odporúčanej témy IDENTITA v rámci súťaže AMFO 2023.

Chaotický svet je názov výstavy, ktoráreprezentuje kurátorský výber odporúčanej témy IDENTITA v rámci súťaže AMFO 2023 a je jednou z 8 sprievodných výstav festivalu amatérskej fotografie AMFO 2023. Výstavu nájdete od 3. 10. 2023 do 29. 2. 2024 na exteriérových paneloch od architektiek WOVEN na pešej zóne v Martine.

Identita je v sociológii charakterizovaná ako pocit totožnosti jednotlivca so svojou komunitou. Okrem toho rozlišujeme dve základné formy identity. Prvou je vrodená identita, ktorú získavame narodením (vek, pohlavie, farba očí, pleti atď.), a druhou je získaná identita, ktorú si od narodenia budujeme a získavame (vzdelanie, profesia atď.). Identita je zároveň súhrn rolí, ktoré v živote prezentujeme. Jednoducho by sme ju mali vedieť charakterizovať odpovedaním na niekoľko otázok.

Kým sme?
Akí sme?
Ako identifikujeme dnešný svet a spoločnosť?
Ako identifikujeme jednotlivca?
Ako identifikujeme seba v súčasnej spoločnosti?
Čím je charakteristická identita priestoru, v ktorom žijeme?

Ťažobu strieda radosť, realita plynulo prechádza do snových vízií, ktoré máme v podvedomí. Priestor stráca svoje hranice, stáva sa abstraktnou entitou prezentovanou líniami, svetlom a tieňom. Blízke sa stáva vzdialeným, vzdialené blízkym. Fotografie balansujú na hrane existencie, čo sa v snímkach často prejavuje prvkami napätia, narušenia, zneistenia a tie nás nútia uvažovať o krehkosti bytia.

Plynulým prelínaním dokumentárnych snímok zachytávajúcich identitu života v skutočnej podstate, portrétov, snových vízií, abstraktných detailov sa nám predstavuje chaotický svet plný paradoxov. Nachádzame tu odkazy na politickú situáciu, bežné reálie každodenného života, snovosť, imaginatívnosť jednotlivca, ale aj roztrieštenosť. Na jednej strane sa ukazuje veľmi citlivé vnímanie identity jednotlivca, jeho vnímanie v spoločenských vrstvách, na druhej strane sa ukazuje odhaľovanie identity celkového stavu spoločnosti. U mnohých autorov nachádzame silnú inšpiráciu známymi umelcami, ako napríklad Jeff Wall, Nicholas Nixon, Rafal Milach a i., vplyv surrealizmu či deadpan estetiky.

AMFO 2023 ilustračná fotka - Laura Pestún - Súčasná sloboda 2
Laura Pestún – Súčasná sloboda

Odporúčaná téma identita v tomto ročníku AMFO 2023 priniesla svedectvo, že dnešný svet je plný chaosu a kontrastov, ktoré v nás podnecujú úvahy o bytí.

Kurátorka: Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD.

Autori a autorky vystavených fotografií:

Tereza Babčová, Kvetoslava Bobáková, Peter Ferenc, Michal Krumpár, Peter Majlát, Matej Mikloš, Viktória Novotná, Lea Pestún, Dominika Petráková, Dana Rusňáková, Ján Šimko, Sophie Šoková, Emil Štefanka, Štefan Trusa, Petra Vávrová

Autori a autorky fotografií v katalógu:

Tereza Babčová, Daniela Bartošova, Viktória Bernáthová, Kvetoslava Bobáková, Dominik Drozdík, Zsófia Esztergályos, Petra Fečiková, Peter Ferenc, Patrik Gőgh, Zuzana Golitková, Jessica Gubalová, Peter Jánoška, Samuel Kováč, Michal Krumpár, Erik Kružliak, Mia Lampertová, Andrej Levius, Peter Majlát, Milan Marônek, Matej Mikloš, Ľubomír Mišár, Marianna Mokryšová, Viktória Novotná, František Papp, Lea Pestún, Dominika Petráková, Dana Rusňáková, Peter Rybín, Veronika Sekerová, Ján Šimko, Sophie Šoková, Emil Štefanka, Peter Štyri, Rebeca Takáčov, Martin Tomáška, Štefan Trusa, Petra  Vávrová, Milan Veliký

AMFO 2023 výstava Chaotický svet