Moje umenie

Šarišske muziki

foto: detský hudobný tábor Šarišske muziki

Od 17. do 20. novembra sa konal detský hudobný tábor Šarišske muziki. Ako súčasť tábora organizátori usporiadali aj verejný koncert najmladšej muzikantskej generácie Žoltákovcov.

Od 17. do 20. novembra sa konal v rekreačnom stredisku Floriho chata pri Bardejove detský hudobný tábor Šarišske muziki. Hlavným organizátorom podujatia bolo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove. Spoluorganizátorom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum. Hudobný tábor sa realizoval po prvýkrát s ambíciou, aby mal v nasledujúcich rokoch svoju pravidelnú periodicitu. Podujatie bolo pripravené pre detské a mládežnícke ľudové hudby. Priebeh workshopov mali pod dohľadom viacerí odborní lektori, špecializujúci sa na konkrétne hudobné nástroje, podľa ktorých boli účastníci rozdelení do osobitných skupín. Michal Noga a Ondrej Hlaváč pracovali s huslistami, Ján Tej s kontrášmi, Michal Zelinka s kontrabasistami a Jozef Žolták s cimbalistami. Každá skupina sa venovala základným herným zručnostiam a štýlovej hre jednotlivých nástrojov so špecializovaným lektorom. Deti a mládežníci nadobudnuté schopnosti a zručnosti následne uplatnili aj v súhre všetkých nástrojových skupín. Tento rok bol za vyučovací hudobný materiál zvolený piesňový repertoár z obce Raslavice (k tancom krucena a verbunk). Po interpretačnej stránke sa vychádzalo z herného štýlu rómskeho muzikantského rodu Žoltákovcov. Organizátori sa preto rozhodli usporiadať ako súčasť tábora verejný koncert najmladšej muzikantskej generácie Žoltákovcov, ktorí predviedli viacero piesní prevažne tanečného repertoáru z Raslavíc.

Účastníkmi podujatia Šarišske muziki boli prevažne členovia detských a mládežníckych ľudových hudieb z regiónu Šariš a okolia: DĽH Kanaš (Veľký Šariš), DĽH Oriešok (Smižany), DĽH Sabinik (Sabinov), ĽH Magura (Kežmarok), ĽH Bardijov (Bardejov).

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

autor textu: Michal Noga
foto: Marek Sabol