Moje umenie

Pozvánka na online seminár: Choreografická tvorba I.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vzdelávací online seminár Choreografická tvorba I., ktorý sa uskutoční v stredu 24. februára 2021 od 18. hodiny. Prednáška bude zameraná na choreografickú tvorbu vo folklórnych kolektívoch, základné princípy v tvorbe choreografie a tiež
na možnosti získania informačných zdrojov a prameňov.

Lektorkou semináru bude Mgr. Art. Lenka Šútorová Konečná z Centra tradičnej kultúry Myjava.

Vzdelávací seminár je bezplatný, verejný a pozrieť si ho môžete na FB stránke KrkS v Žiline alebo na YouTube KrKS v Žiline.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.