Moje umenie

Na tej luke, na želenej – súťaž detských folklórnych súborov

Regionálna súťaž a prehliadka detských folklórnych kolektívov.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás pozýva na súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov
“Na tej luke, na želenej“, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2019 o 10.30 hod. v Kultúrnom dome v Smižanoch.

Poslaním tejto súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť detí k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry.

Okres Spišská Nová Ves budú reprezentovať 4 detské folklórne súbory, rovnaký počet aj za okres Gelnica. Títo mladí ľudia rozvíjajú svoj talent, podieľajú sa na udržiavaní a reprodukovaní slovenských folklórnych tradícií, a práve cestou súťaže majú možnosť preukázať svoje nadobudnuté tanečné a spevácke zručnosti.

Vstupné: 1,- €/osoba, deti do 10 rokov zdarma, akceptujeme kultúrne poukazy