Moje umenie

Folklór je dnes v kurze

Východná oslavovala tento rok už svoje 65. narodeniny. (Zdroj: Jakub Jančo)

Kto raz príde na Folklórny festival Východná, príde zas. Dokazuje to prieskum spod amfiteátra pod Kriváňom. Až dve tretiny návštevníkov zachovávajú festivalu svoju vernosť a v roku 2019 boli vo Východnej už štvrtý až šiestykrát.

Podľa analýzy sociálno-demografického zloženia medzi návštevníkmi Folklórneho festivalu Východná 2019 bola mierna prevaha mužov (53 %), mladšej (25 až 34 rokov – 24 %) a strednej generácie (45 až 54 rokov – 24 %) z menších obcí (50 % do 5-tisíc obyvateľov), zo severných regiónov (Žilina a Prešov). Najviac ľudí prišlo z okresov Liptovský Mikuláš (7 %), Poprad (6 %) a Kežmarok (4 %).

Návštevníci sa zhodli, že k najlepším programom patrili vystúpenia folklórnych telies, ktoré boli ťahákom minuloročnej sezóny: Umelecký súbor Lúčnica, SĽUK s programom 70 rokov, Ifjú Szivek, ale aj programy: Z najlepších, v ktorom sa predviedli víťazi folklórnych postupových prehliadok a súťaží NOC, a Na ďalekú cestu, kde sa predstavili rôzne slovenské regióny.

Podľa prieskumu je Folklórny festival Východná vysoko „návykový“. Kto raz navštívil amfiteáter pod Kriváňom, zachováva mu vernosť. Vyše šesť ráz sa na festivale zúčastnila viac ako tretina všetkých návštevníkov a ďalšia tretina mala za sebou 4 až 5 účastí. V priemere tak na jedného návštevníka festivalu pripadlo až 5 účastí.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že folklórny festival Východná je podujatie najmä pre partie priateľov a známych. Tri štvrtiny účastníkov sa vybrali na festival v spoločnosti priateľov (často v kombinácii s blízkou rodinou). Len v spoločnosti najbližších rodinných príslušníkov prišla necelá štvrtina a sólová účasť bola skôr výnimkou. S partiou priateľov navštívilo Folklórny festival Východná 2019 okolo 50 % opýtaných účastníkov v podstate vo všetkých vekových kategóriách (u najmladších návštevníkov to bolo až 80 %). Len v rodinnom kruhu sa výraznejšie zúčastňuje stredná veková kategória 35 až 44 rokov (33 %).

Prevažná väčšina účastníkov festivalu v roku 2019 (94 %), z toho viac ako polovica určite, sa chystá aj na Folklórny festival 2020. Podiel tých, ktorí túto možnosť zamietajú, je zanedbateľný. Najviac určite rozhodnutých je medzi najmladšími účastníkmi (60 %). „Tohoročná Východná prekonala naše očakávania a stojí pred nami výzva prekonať ju v poradí už 66. ročníkom,“ povedal Michal Bartók, generálny riaditeľ Národného osvetového centra.

Bohaté ľudové tradície tak opäť ožijú v obci Východná na prahu letnej turistickej sezóny, tentoraz 2. až 5. júla 2020. Všetky novinky budú  postupne zverejňované na stránke Festivalvychodna.sk.

Kvantitatívny prieskum s názvom „Folklórny festival Východná 2019 očami jeho účastníkov“ sa realizoval pomocou face to face rozhovorov prostredníctvom tabletu (TAPI) v priestoroch amfiteátra, mimo scén a programov. Od 5. do 7. júla 2019 bolo náhodne oslovených 504 účastníkov starších ako 15 rokov. Cieľom prieskumu bolo zistiť sociálno-demografický popis návštevníkov vrátane ich zvykov a vzťahu k festivalu, ich spokojnosť s programom, ale aj s celým tohtoročným folklórnym festivalom.