Moje umenie

Zvukové pohľadnice z kúpeľov

CINEAMA 2021 (FOTO: Jakub Jančo)

Na podujatí CINEAMA sa amatérski filmári učili, ako tvorivo pracovať so zvukom.

Dlhšie pozorujem, ako sa amatérski filmári a filmárky trápia so zvukovou zložkou svojich diel. Vysvetľujem si to tak, že prirodzene viac tiahnu k vyjadrovaniu obrazom a zvuk je pre nich druhoradý. Alebo len neobjavili bohaté výrazové možnosti zvukovej skladby, prípadne im chýbajú technické zručnosti, ktoré si práca so zvukom vyžaduje. Často to maskujú nadužívaním hudby, pričom rezignujú na jednu zo zložiek, ktorá film ako audiovizuálne médium definuje.

Práca so zvukom

Pri koncipovaní vzdelávacieho programu celoštátneho kola súťaže CINEAMA v Bardejovských Kúpeľoch sme sa preto sústredili práve na túto oblasť. Chceli sme posmeliť a inšpirovať našu komunitu tvorivo prácovať so zvukom. Ovplyvnil nás aj trend kreatívnych podcastov a audiodokumentov. Tie sa pre neprofesionálnych filmárov a filmárky môžu stať prirodzeným rozšírením ich tvorby v príbuznom médiu, ktoré, podobne ako film, stavia na montáži a praje rozprávaniu príbehov.

Debora Pastirčáková na podujatí CINEAMA 2021 (FOTO: Jakub Jančo)

S lektormi tvorivej dielne, režisérkou a autorkou rozhlasových fíčrov Deborou Pastirčákovou a filmovým zvukárom Ivanom Ďurkechom, sme dospeli k programu, ktorý mal smerovať práve k takýmto audioformátom a súčasne pomôcť nadobudnúť zručnosti aplikovateľné pri tvorbe filmov v neprofesionálnych podmienkach. Zadaním bolo dokumentovanie zvukovej atmosféry miesta a zber výpovedí, z ktorých bude možné vybudovať krátke uzavreté audiopríbehy. Tento žáner sme si sami pre seba nazvali zvukovými pohľadnicami z kúpeľov. Hlavným pracovným nástrojom boli bežne dostupné prenosné rekordéry.

Tvorivá dielňa

Debora Pastirčáková tvorivý proces opisuje takto: „Na úvodnom stretnutí sme sa rozprávali o tom, aké možnosti ponúka naratívna audiotvorba, akými rozličnými spôsobmi je možné k nej pristupovať a v čom je zvukové médium špecifické. Keďže všetci účastníci a účastníčky workshopu mali skúsenosť len s filmovou tvorbou, hovorili sme o tom, ako sa uvažovanie pri audiotvorbe líši od filmového. Je to, paradoxne, veľmi obrazotvorné médium, ktoré silno pracuje s predstavivosťou. Potom sme všetci cez cvičenie s mikrofónmi a so slúchadlami počúvali, ako znejú kroky ľudí, šušťanie trávy, ruch terasy kúpeľnej cukrárne, bicykel či turistický vláčik. A vďaka špecializovaným zariadeniam aj snímať inak nepočuteľné elektromagnetické polia rozvodovej skrine alebo mobilu, na ktorom niekto sleduje youtubové videá.“

CINEAMA 2021 (FOTO: Jakub Jančo)

V prostredí Bardejovských Kúpeľov, ktoré boli dejiskom tohtoročnej prehliadky CINEAMA, mali všetci účastníci a účastníčky za úlohu vytvoriť vlastné krátke audiodielo. Boli obmedzení len priestorom, minutážou a, samozrejme, časom, keďže na samotnú realizáciu mali k dispozícii len jeden a pol dňa.

„Tému a formu si zvolili sami, ale námety sme rozoberali spoločne, aby si vytvorili konkrétnejšiu predstavu o tvare zamýšľaných diel. Rozhovory a zvuky si nahrávali sami, následne ich po konzultácii postrihali a pripravili na mix, ktorý sme vyčistili a pripravili na počúvanie. Účastníci a účastníčky boli počas workshopu do tvorivého procesu ponorení, bavilo ich to. Napriek tomu, že zrealizovanie hoci aj krátkeho diela je v takomto limitovanom čase veľmi náročné, svoje nápady dotiahli do konca,“ hovorí Debora Pastirčáková.

Výsledné diela si môžete vypočuť tu:

 

TEXT: Pavel Smejkal

FOTO: Jakub Jančo