Moje umenie

Spoznávajte hudbu (nielen) so žiakmi s poruchami autistického spektra

Kreativite sa medze nekladú. Vzhľadom na jedinečnosť každého dieťaťa je nutné podľa potreby hľadať alternatívne prístupy. Spoznávajte hudbu (nielen) so žiakmi s poruchami autistického spektra v metodických listoch tu:

http://www.nocka.sk/muzikoterapia-u-deti-s-pas/