Moje umenie

Ako upravovať ľudové piesne pre dychovú hudbu?

Pre všetkých začínajúcich autorov a aranžérov dychovej hudby sú určené metodické listy, v ktorých prinášame rady a praktické návody, ako upravovať ľudové piesne pre dychovú hudbu.

Ide o zhrnutie teoretických a praktických poznatkov Karola Miškovského v oblasti harmónie a inštrumentácie. Nech sa páči:

http://www.nocka.sk/harmonia-a-instrumentacia-ludovej-piesne-pre-dychovu-hudbu/