Moje umenie

VÝSTAVA SCÉNICKÁ ŽATVA 100 I FESTIVALOVÝ PLAGÁT

Výstava má ambíciu rozprávať novodobou formou o najstaršom divadelnom festivale v strednej Európe.

Vizuálna propagácia tento festival sprevádza od samotného počiatku. Vznik slovenského plagátu je úzko spätý so vznikom ochotníckeho divadla. Preto sa práve plagát k tejto výstave stáva svedectvom doby, v ktorej bol vytvorený. Výber vizuálov, ktorý divák môže vidieť v nadrozmernej mierke, je výsledkom kurátorských úvah a rozsiahleho archívneho výskumu. Tvorí ukážku celého spektra foriem, osobností a hodnôt, ktoré formovali Scénickú žatvu, ako ju poznáme dnes.

Autor výstavy v spolupráci s Národným osvetovým centrom ponúka alternatívny spôsob čítania histórie festivalu pomocou média plagátu za významný časový úsek 100 rokov. Výstava opúšťa interiér a vstupuje do verejného priestoru, kam plagát napokon aj patrí. Architektúra výstavy pracuje s interiérom a exteriérom objektov, ktoré vytvárajú veľkorysý prezentačný priestor a zároveň umožňujú divákovi vstúpiť do kontextu jednotlivých období. Výstava je prezentovaná putovnou formou v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne a Martine. Zámerom výstavy nie je rozsiahla historická analýza, a preto jej obsah tvoria významné fragmenty z histórie vývoja Scénickej žatvy.

Sprievodný text výstavy, ktorý jednotlivé kontexty približuje, je doslovným prepisom moderovaných rozhovorov, ktoré viedol autor s ďalšími odborníkmi a odborníčkami.

 

Autor a architekt výstavy

Jakub Tóth

 

Kurátor a kurátorka

Jakub Tóth

Lucia Ditmarová

 

Odborná spolupráca

Jakub Molnár

Alexandra Štefková

Alena Štefková

Lucia Ditmarová

Henrieta Gábrišová

Mária Lörinc

Peter Ďurík

Tatiana Šišková

 

Použité diela

Archív Národného osvetového centra

Archív Matice Slovenskej

Archív Slovenskej národnej knižnice

Slovenský národný archív

Súkromný archív Petra Ďuríka

 

Digitalizácia zbierkového fondu

Terézia Tomková

Pavel Smejkal

Jakub Jančo

Peter Zákuťanský

 

Sprievodné texty

Jakub Molnár

Alexandra Štefková

Jakub Tóth

Lucia Ditmarová

 

Prepis textových záznamov

Janka Naništová

 

Produkcia

Martina Kováčová

 

Jazyková korektúra

Janka Naništová

 

Výstavu finančne zastrešilo

Národné osvetové centrum v Bratislave

 

Putovanie výstavy

Bratislava, Hviezdoslavovo námestie  I  20. – 30. mája 2022
Liptovský Mikuláš, OC centrum I  1. – 15. júna 2022
Dolný Kubín, Námestie slobody  I  17. júna – 15. júla 2022
Martin, Divadelné námestie  I  17. júla – 4. septembra 2022

© 2021

Národné osvetové centrum

Tento projekt vznikol ako autorova diplomová práca na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Priestor pod vedením doc. Mgr. art. Marcel Benčíka, ArtD., doc. Pavla Chomu, akad. mal.

Partneri podujatia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Matica slovenská

Slovenská národná knižnica

Slovenský národný archív

Mesto Martin

Bratislava-Staré Mesto

Mesto Dolný Kubín

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

OC Central, Liptovský Mikuláš