Moje umenie

V prvom rade – videopodcast o divadle

Ako vzniká divadlo? Počúvajte a pozerajte nový videopodcast o príprave divadelnej inscenácie.

Desať častí tohto videopodcastu je zameraných na prípravu divadelnej inscenácie a na jej jednotlivé zložky. Čaká vás oblasť réžie, dramaturgie, herectva, výtvarnej, hudobnej a pohybovej zložky a v neposlednom rade aj oblasť etiky spojenej s autorskými právami. Hosťami a hostkami budú profesionálni umelci a umelkyne, ktorí nám priblížia to, ako divadelná inscenácia vzniká alebo môže vzniknúť, na čo si dať pozor, na čo myslieť a na čo nezabudnúť.

Všeobecným, ale veľmi zaujímavým úvodom o divadle nás prevedie režisér, pedagóg a prezident slovenského strediska medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA Mgr. Jozef Krasula, ArtD.

Ďalšie časti sú už konkrétne zamerané na jednotlivé zložky tvorby divadelnej inscenácie.

Divadelná dramaturgia bude rozdelená do dvoch častí. V prvej hovorí dramaturg, dramatik a pedagóg prof. Peter Pavlac o prípravnej fáze, a to o hľadaní textovej predlohy, analýze a úprave textu.

V druhej časti opisuje režisér, dramatik a pedagóg Mgr. art. Silvester Lavrík prístup k dramaturgickej zložke. Zameriava sa na dramatizáciu textu a hľadanie témy pre autorské písanie divadelnej hry.

S režisérom Mgr. art. Dušanom Vicenom sa venujeme prípravnej fáze – tvorbe režijno-dramaturgickej koncepcie, ktorú dopĺňa režisérka Mgr. art. Alena Weisel Lelková, opisujúc režijnú prácu pri skúšobnom procese, kde sa zameriava na realizáciu režijno-dramaturgickej koncepcie a prácu s hercom.

Za výtvarnú zložku je hosťom scénograf Mgr. art. Ing. arch. Michal Lošonský. ArtD., a kostýmová výtvarníčka Mgr. art. Gabriela Čechová, PhD. V dvoch častiach komentujú tvorbu a realizáciu výtvarnej zložky pri vzniku divadelnej inscenácie, konkrétne scénu, kostýmy, masky, rekvizity a svietenie.

Hereckú a pohybovú zložku rozoberá režisérka a pedagogička Mgr. art. Renáta Jurčová, ktorá predstavuje hereckú prípravu od analýzy postavy cez prácu s emóciou až po jej výstavbu, s prihliadnutím na pohybovú zložku.

Poslednou umeleckou časťou je uvažovanie o zvukovej/hudobnej zložke s režisérom, hercom a skladateľom Mgr. art. Kamilom Žiškom.

Záverečná časť videopodcastu sa venuje tomu, ako si usporiadať autorské práva a prečo je to vôbec dôležité. Hostkou je Mgr. art. Lucia Lejková, zástupkyňa LITA, organizácie, ktorá zastrešuje komunikáciu s verejnosťou a autormi.

Jednotlivé časti videopodcastu budú postupne zverejňované od 22. decembra 2021, dostupné budú vo videoverzii a audioverzii. V roku 2022 vznikne metodická príručka vychádzajúca z obsahu videopodcastov.

Pozerajte na YouTube kanáli Národné osvetové centrum official alebo počúvajte vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách každú stredu od 22. decembra 2021.

Námet, scenár, moderovanie: Lucia Lasičková
Zvuk, strih: Pavel Smejkal
Kamera: Jakub Jančo, Peter Zákuťanský
Hudba: Michal Stahl
Logo: Martin Bahník
Odborná spolupráca: Lucia Ditmarová, Tatiana Šišková

ZDROJ: Národné osvetové centrum