Moje umenie

Scénická žatva 2020

Národné osvetové centrum presúva 98. ročník festivalu Scénická žatva 2020 na koniec roka a do Bratislavy.

Národné osvetové centrum sa rozhodlo preložiť 98. ročník festivalu Scénická žatva 2020 na koniec roka do Bratislavy. Zmena termínu a miesta je nevyhnutná vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu v Európe.

„Pocit, ktorý prišiel s týmto rozhodnutím, je veľmi oslobodzujúci. Presun festivalu je dobrá správa pre všetkých. Ochotnícki divadelníci stihnú pripraviť inscenácie, diváci budú môcť prísť už bez väčších obmedzení a aj my v organizačnom tíme teraz vieme, na čom vlastne sme. Práve teraz vyberáme lektorov pre tvorivé dielne, oslovujeme alternatívne priestory a pripravujeme sprievodný program,“ povedal programový riaditeľ Matej Moško.

Festival Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Je vrcholnou prehliadkou, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových regionálnych, krajských a celoslovenských prehliadkach vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu). „Scénická žatva je vrcholom ochotníckej sezóny na Slovensku. A keďže celá sezóna sa presunula z jari na jeseň, prispôsobili sme tomu aj termín festivalu. Verím, že vďaka lepšej situácii nám ochotníci darujú pred Vianocami kvalitné inscenácie plné radosti z tvorivosti,“ povedal generálny riaditeľ NOC Erik Kriššák.

Festival Scénická žatva organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Program a ďalšie informácie o festivale budú postupne zverejnené www.scenickazatva.eu.