Moje umenie

Prihláste sa do súťaže dramatickej tvorby

Píšete vlastné divadelné texty? Prihláste ich do novej dramatickej súťaže Žatva drámy! Čas máte do 31. mája 2022.

Víťazné texty budú uverejnené v časopise Javisko a ocenení autori budú môcť konzultovať svoju tvorbu s profesionálnymi dramatikmi na festivale Scénická žatva 2022.

Žatva drámy je celoštátna súťaž dramatickej tvorby neprofesionálnych autoriek a autorov od 15 rokov. Slovenskí neprofesionálni divadelníci majú v Žatve drámy možnosť súťažiť nielen s hotovými inscenáciami svojich diel, ale aj s ich textovou podobou. Súťaž Žatva drámy zámerne neobmedzuje prihlasovanie dramatických textov, ktoré už boli inscenované, aby sa autori nemuseli rozhodovať či majú text prihlásiť do súťaže alebo ho ponúknuť divadelnému súboru.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tvorby dramatického textu.

Žatva drámy vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku celoslovenských divadelných pretekov v Martine (1923).

Prihlásiť sa: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit