Moje umenie

Prednes verzus vlog

Scénická žatva 2019 (Zdroj: Jakub Jančo)

Ako ochorenie Covid 19 nakazilo prednes vlogom.

Korona zasiahla každého z nás. Rôznymi spôsobmi ovplyvnila obchod, medziľudské vzťahy alebo cestovanie, jednoducho život, na ktorý sme boli zvyknutí. Prestali sme chodiť na koncerty, do kina či do divadla, zavreli sa podniky, galérie a múzeá. Zdanlivo sa život, umenie a kultúra zastavili. Z histórie však vieme, že umenie a kultúra prežili už aj horšie obdobia. Nebolo to inak ani počas poslednej pandémie.

Ohrozený Hviezdoslavov Kubín

Umelecký prednes je špecifický a ojedinelý druh umenia. Svedčí o tom aj skutočnosť, že sa vyskytuje len v strednej a v časti východnej Európy. U nás sa v ňom súťaží od roku 1954 takmer bez prestávky. Neuskutočnil sa iba jeden ročník, aj to pre zmenu a nezhody organizátorov v roku 1960.

Pre pandémiu sa uvažovalo o zrušení 66. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Boli sme donútení zmeniť termíny postupových súťaží a pochopiteľne aj celoslovenského kola. To tento rok pripadlo až na posledný októbrový týždeň.

Hrozilo a stále hrozí možnosť, že sa každoročná súťaž v prednese konať nebude. Zatiaľ sa rozhodlo „len“ v neprospech detských kategórií I až III v prednese poézie a prózy. Stále sú v hre IV. a V. kategória, detské recitačné kolektívy a divadlá poézie. Ostáva len veriť, že sa situácia nezopakuje a neprídu ďalšie opatrenia, pre ktoré by sme nemohli súťaž tento rok dokončiť a spoznať víťazov a víťazky sezóny 2020.

Nepopulárne rozhodnutie

V apríli, po rozhodnutí celoplošne zrušiť I. až III. kategóriu, ostalo veľa smutných malých recitátorov a recitátoriek. Množstvo pedagógov a rodičov bolo pohoršených, že sa nezrušila celá súťaž. Išlo a ide v prvom rade o bezpečnosť najmenších a v rade druhom o nemožnosť zorganizovať všetky postupové kolá v jednotlivých regiónoch na Slovensku.

V niektorých regiónoch neprebehli do odporúčaných termínov ani len školské kolá. Inde stihli prebehnúť kolá na okresnej, či dokonca na regionálnej úrovni ešte pred pandémiou. Len pre lepšiu predstavu: píšem o kategóriách, do ktorých sa prihlásilo 4 723 recitátorov a recitátoriek.

Okrem všetkých týchto faktov musíme brať do úvahy online vyučovanie a tiež letné prázdniny, počas ktorých sa deti a ich pedagógovia z pochopiteľných dôvodov prednesu venovať nemohli.

Víťazi a víťazky detských kategórií v okresoch a regiónoch skončili bez možnosti ďalej súťažiť, prezentovať sa, vystupovať. Naživo.

Niekoľko metodikov z krajských osvetových stredísk však navrhlo možnosť usporiadať neoficiálnu súťaž v online formáte. Mal som tú česť byť jedným z porotcov, a to najmä vďaka Dušanovi Jablonskému zo Stredoslovenského osvetového strediska . Ten prišiel ako prvý s ponukou uskutočniť aspoň symbolickú súťaž, aby snaha detských recitátorov z Banskej Bystrice a Brezna nevyšla nazmar.

Vyskúšajme to online

Spôsob interpretácie umeleckého slova alebo prednesu cez záznamové médiá je značne iný, ako sme zvyknutí z klasických prehliadok. Nehovoriac o tom, že účastníkov často zaznamenávali ich rodičia, neboli pri tom prítomní žiadni iní diváci, čo v niektorých prípadoch negatívne ovplyvnilo výkony recitátorov.

Mnoho záznamov malo nízku kvalitu, rôzne vedľajšie ruchy zhoršovali počuteľnosť a celkový dojem. Ani prostredie nebolo vždy zvolené správne, a tak sme recitátorov videli prednášať texty v kuchyni, na chodbách s ozvenou alebo pri zapnutom televízore. Interpreti zabúdali na kostým, prípadne intenzitu hlasu. Často boli poddimenzovaní. Naopak, niektorí pôsobili ako profesionálni „youtuberi“, ktorí prerozprávali príbeh ako vlastný, z pohodlia svojej detskej izby.

Pokojne sa mohlo stať, že interpret, ktorý sa nám páčil na zázname, by pri živom prednese pod tlakom trémy alebo iných okolností podal výkon, ktorý by sme nepovažovali za dostatočný. A naopak,  online prednes, ktorý sme vyhodnotili ako slabý, by možno pod vplyvom zodpovednosti a atmosféry pri konfrontácii s inými recitátormi na prehliadke vypálil diametrálne odlišne.

Čo pozeráme na webe

Som presvedčený o tom, že videoprednesy, ktoré sme hodnotili, sú omnoho lepším materiálom ako to, čo momentálne na sociálnych sieťach trhá rekordy v sledovanosti. Často ide o bezduché videá  s hlúpym obsahom a minimálnym dosahom na intelekt diváka. Niet sa čo čudovať. Takmer nik dnes netúži po zážitku z poznania vlastnej predstavivosti a schopnosti vypovedať hodnotnú myšlienku.

V každom prípade, ďakujem odvážlivcom – recitátorom a recitátorkám – za ich nadšenie a výkon, ktorý predviedli. Za to, že napriek karanténnym opatreniam nezanevreli na umelecký prednes, že si dali námahu urobiť video a zaznamenali svoje výpovede. Niektorí úspešne, iní menej.

Preto stojí za zváženie, či nepokračovať v tvorbe podobných videí, možno aj na úrovni súťažnej kategórie, keďže sociálne médiá sú dnes najvplyvnejším prostriedkom, ktorý by literatúru a prednes mohol dostať bližšie k verejnosti. Rád by som vyzdvihol prácu všetkých metodikov a pedagógov, ktorí sa o to pokúšajú. Za zmienku stojí napríklad instagramový projekt @3naceste z dielne Renáty Jurčovej a jej zverencov.

Prednes v 21. storočí

Práve potreba obsadiť online priestor ma priviedla k myšlienke metodického vlogu s názvom PRE.DNES, ktorý bude vychádzať v pravidelných intervaloch. Bude zameraný na praktické cvičenia recitátora, výber vhodného textu a mimojazykových prostriedkov. Témy budú vyberané aj na základe záznamov víťazov predchádzajúcich ročníkov Hviezdoslavovho Kubína. Okrem toho sa v ňom budeme stretávať so súčasnými profesionálnymi umelcami, ktorí majú s prednesom osobnú skúsenosť. Už teraz sa na to teším a verím, že prvé vlogy uzrú svetlo sveta čo najskôr. V súboji Prednes vs Vlog to vidím na výsledok 1 : 1.

Nie, umelecký prednes nie je prežitok. V našich zemepisných šírkach bol, je a bude prítomný. Je však otázkou, aké množstvo ľudí dokáže osloviť. Práve preto sa prednes musí podobne ako iné druhy umenia zmeniť a prispôsobiť dobe. Cestou nie je nižšia odbornosť a kvalita, ale väčšia príťažlivosť pre verejnosť, hoci aj vďaka dotykovým displejom našich múdrych telefónov. Osobne sa pre to pokúsim urobiť maximum. A čo vy?

TEXT: Matej Struhár, odborný pracovník Národného osvetového centra pre umelecký prednes 

FOTOGRAFIE: Jakub Jančo

PREDNES ONLINE:

https://www.facebook.com/osvetaBB/videos/2680300148740719/

https://www.facebook.com/osvetaBB/videos/2582884818596090/

https://www.facebook.com/osvetaBB/videos/170644807724168/