Moje umenie

Hviezdoslavov Kubín bude konečne naživo

FOTO: Hviezdoslavov Kubín 2019

Aktuálny ročník si bude pripomínať tvorbu Jána Smreka a jeho súčasťou bude aj bohatý sprievodný program. Porozprávala nám o tom spoluorganizátorka podujatia Renata Jurčová.

Čím je špecifický tohtoročný Hviezdoslavov Kubín?

Je naživo. Po dvoch rokoch pandémie, keď sme museli Hviezdoslavove Kubíny prispôsobovať jednotlivým opatreniam, sa môžeme konečne tak naozaj stretnúť a vychutnať si plnohodnotný Hviezdoslavov Kubín. Budeme môcť vidieť stovku recitátorov v piatich kategóriách a štrnásť recitačných kolektívov a divadiel poézie v dvoch kategóriách.

Tohtoročný vizuál podujatia pracuje s motívom básne Jána Smreka Oči. Prečo práve Ján Smrek ?

Ján Smrek, jeden z našich najznámejších básnikov, zomrel presne pred štyridsiatimi rokmi. Mal pozoruhodnú životnú históriu, o ktorú sa opiera jeho nazeranie na svet a tvorba. Nemal najľahší životný osud, ale nikdy sa nevzdával. Snažil sa aj v najťažších chvíľach nachádzať cesty, ako žiť  najlepšie, ako sa dá.

Stal sa z neho nielen dobrý redaktor, ale aj básnik, spisovateľ, publicista, vydavateľ a organizátor kultúrneho života. Svojou tvorbou sa radí medzi naše najvýznamnejšie osobnosti dvadsiateho storočia. Jeho básne sú opreté o jednoduchosť a melodickosť, vyjadruje v nich životný optimizmus a najmä lásku k človeku.

Na základe čoho ste vybrali práve báseň Oči?

Táto báseň vyjadruje túžbu po vitálnejších, lepších zajtrajškoch pre nás všetkých, zároveň chce otvárať svety, otvárať oči pre umenie a umeniu oči. Hovorí tiež o imaginácii a o fantázii. Naša grafička Laura s ňou pracovala už vo svojom návrhu, s ktorým sa zúčastnila na výbere tvorcu novej vizuálnej identity. Vtedy sme ešte netušili, že bude táto báseň tak silno komunikovať s dobou. Báseň teda zostala.

Aký sprievodný program čaká tento rok návštevníkov?

Zahŕňa v sebe vzdelávanie v oblasti detského prednesu pre pedagógov slovenského jazyka s Jaroslavou Čajkovou a taktiež vzdelávanie zamerané na divadlo poézie s Emíliou Zámečníkovou. Ale to nie je všetko. Jedným zo sprievodných podujatí bude hosťovanie nezávislého divadelného zoskupenia Odivo s predstavením Stopy. Podujatie sa zároveň prekrýva s KUK festom – festivalom knihy – umenia – kultúry pod organizačnou záštitou Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Tá tiež ako každý rok pripravuje knižný bazár, na ktorom si účastníci môžu kúpiť či zobrať knihu z antikvariátu.

Tak ako každoročne, aj tento rok budeme môcť vidieť podujatie Seniorenky pod organizačnou záštitou Oravského múzea v Dolnom Kubíne a Vyšnokubínske prviesenky na Obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne. Návštevníci môžu tiež zavítať do Parku M. Kukučína v Dolnom Kubíne, kde bude Oravské kultúrne stredisko organizovať podujatie Dotyky s literatúrou. Okoloidúci si budú môcť zarecitovať obľúbenú báseň či len tak si posedieť v tráve a užiť si literatúru či hudbu. V MsKS v Dolnom Kubíne bude spolu šesť rozličných výstav, takže sprievodný program je naozaj pestrý.

TEXT: Redakcia

FOTO: Michal Lašut