Moje umenie

Festival Scénická žatva ponúkne divadelníkom päť tvorivých dielní

Workshopy na stom ročníku festivalu povedie aj herec Matej Matejka z Grotowského inštitútu a Farmy v jěskyni.

Národné osvetové centrum otvorí na jubilejnom stom ročníku festivalu neprofesionálneho divadla až päť tvorivých dielní pre dospelých divadelníkov. „Na workshope réžie si budeme klásť jednoduché otázky: Kto je režisér? Ako využiť potenciál skupiny? Čo všetko môže byť zdrojom inšpirácie?“ napísala o práci vo svojej dielni úspešná režisérka a zakladateľka Divadla Potôň Iveta Ditte Jurčová.

Účastníci sa budú môcť zapojiť aj do dvoch hereckých dielní. Prvú povedie člen súboru Slovenského komorného divadla herec Tomáš Mischura, ktorého diváci môžu poznať z Divadla Continuo, či z Prešovského národného divadla. Vo filme Cesta do nemožna stvárnil titulnú rolu Milana Rastislava Štefánika. Druhú hereckú dielňu povedie herec Matej Matejka, jeden zo zakladateľov projektu Farma v jěskyni a dlhoročný výskumník v Grotowského inštitúte. Slovenskí diváci si ho môžu pamätať aj ako detského herca, ktorý sa spolu s Marekom Geišbergom zhostili hlavných postáv v nadčasovom filme Iba taká hra.

Na workshope Protiklady: Rovnováha v chaose budú herci pracovať komplexne na svojej osobnosti: „Kurz prehlbuje schopnosť sebavyjadrenia, reintegrácie tela s mysľou, uvoľňuje svalové napätie a obmedzenia vyplývajúce z kritického sebahodnotenia.“

Na stránke scenickazatva.eu sa účastníci môžu prihlásiť aj do dielne písania dramatických textov s dramaturgom a dramatikom Miklósom Forgácsom alebo do dielne divadelnej kritiky s Elenou Knopovou, riaditeľkou Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a skúsenou hodnotiteľkou a kritičkou nielen ochotníckych divadelníkov.

Pre detských návštevníkov pripravilo Turčianske kultúrne stredisko tvorivé dielne, vždy popoludní od štvrtka do soboty na Divadelnom námestí pred Turčianskym kultúrnym strediskom.

Festival Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou ochotníckeho divadla, na ktorej sa predstavujú víťazné ochotnícke divadelné súbory a recitátori z postupových súťaží ako Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, FEDIM či Hviezdoslavov Kubín. Festival organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Program a ďalšie informácie o festivale budú postupne zverejňované na www.scenickazatva.eu.

TEXT: Redakcia

FOTO: Národné osvetové centrum