Moje umenie

68. Hviezdoslavov Kubín bude otvárať oči pre umenie a umeniu oči

Hviezdoslavov Kubín sa už druhý rok nesie v jednotnej vizuálnej identite prepojenej s tvorbou významného slovenského autora. Vytvorila ju Laura Morovská, ktorej súťažný návrh bol vybraný spomedzi prác študentov Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Na 68. ročníku si pripomenieme 40. výročie úmrtia slovenského básnika Jána Smreka, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam kultúrneho života 20. storočia. V básni Oči, ktorá je súčasťou vizuálov tohtoročnej súťaže, vyjadruje túžbu po lepšej budúcnosti pre všetkých. Hviezdoslavov Kubín chce otvárať oči pre umenie a umeniu oči, aby sme sa zajtra mohli spoločne pozrieť na lepší svet.

Hviezdoslavov Kubín 2022 sa bude opäť konať prezenčne. Najlepší recitátori, divadlá poézie a recitačné kolektívy z celého Slovenska sa stretnú v Dolnom Kubíne. Súčasťou detských recitačných programov budú po novom komponované recitátorské bloky v réžii troch generácií úspešných režisérov: Marice Šiškovej, Šimona Spišáka a Samuela Horňáčka. Organizátor sľubuje aj ďalšie zaujímavé prekvapenia v sprievodnom programe.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese, ktorá vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Na rôznych stupňoch súťaže sa každý rok zapájajú tisíce recitátorov. Z mnohých sa stali zaujímavé kultúrno-spoločenské osobnosti – napríklad Július Satinský, Lucia Hurajová, Milan Ondrík či Táňa Pauhofová. Hlavným organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Program a ďalšie informácie o festivale nájdete na www.nocka.sk alebo na Facebooku @hviezdoslavovkubin.

TEXT: Redakcia

FOTO: Národné osvetové centrum