Moje umenie

Literárny Zvolen 2022 sa otvára verejnosti a víta žánre

Podujatie Literárny Zvolen sa doteraz konalo najmä za zatvorenými dverami knižnice. 28. ročník sa otvára verejnosti, pre ktorú sú pripravené besedy i koncert. Pribudla i nová samostatná súťažná kategória –...

To be or not be well?

„Ako hovorí Thom Hartmann, kultúra môže byť toxická alebo vyživujúca. Ak chceme prevziať plnú zodpovednosť za zdravie našej spoločnosti, musíme byť nielen bdelými strážcami svojho osobného blaha, ale musíme tiež...

Ďalšie články