Moje umenie

Z aktuálnej kultúrnej ponuky v regiónoch

V Liptovskom Mikuláši je možné vidieť diela Anny Fábryovej (vľavo) a Ľubomíra Hajdučíka (vpravo), členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku. (Zdroj: Liptovské kultúrne stredisko)

Vyberáme z júnového programu regionálnych osvetových stredísk Žilinského, Prešovského kraja a Banskobystrického kraja.

Žilinský kraj

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo na piatok 25. júna 2021 od 17:30 druhú časť vzdelávacieho seminára pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov Choreografická tvorba II. Seminár sa bude konať v priestoroch Makovického domu v Žiline, lektorom bude doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD., umelecký vedúci SĽUK-u, pedagóg z Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave.

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši pripravilo výstavu Dvaja z nás. Autorská výstava Anny Fábryovej a Ľubomíra Hajdučíka, členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS, je v klubových priestoroch LKS v NKP Čierny orol sprístupnená od 3. júna do 9. júla 2021 v pondelky až piatky od 8:00 do 15:00.

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pozýva na poplenérovú výstavu výtvarníkov a fotografov Inšpirovaní domovom v Penzióne Hrubjak v Oravskej Polhore od 1. júna do 31. augusta 2021.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravilo 9. ročník prezentačno-vzdelávacieho podujatia Letný foto fest 2021 – Fotomaratón Martin s bohatým programom, zahrnujúcim napríklad výstavu fotografií účastníkov májovej súťaže Fotomaratón Martin 2021 – Zabávaj sa s fotografiou v priestoroch Café Kamala, ktorá potrvá od 16. júna do 9. augusta 2021. Vernisáž výstavy bude 16. júna o 17:00. Samotná súťaž prebiehala v martinských uličkách a zákutiach, tohtoročnými témami boli: Za múrmi a plotmi, Susedia, Ruchy mesta, Obrazy ulíc, Okná a ich odrazy, Pohoda.

Prešovský kraj

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou pripravuje v rámci Tvorivého leta s osvetou podujatie Remeslo má zlaté dno – týždeň predstavovania rôznorodých remesiel 21. – 25. júna 2021.

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni pripravilo na jún dve výstavy v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni. Artmisia storočím prezentuje tvorbu jubilujúcich výtvarníkov združených v Umeleckej besede slovenskej a AMFO 2021 predstavuje najlepšie diela účastníkov krajskej súťaže amatérskej fotografie. Výstavy budú sprístupnené do 30. júna 2021 v pondelky až piatky od 8:00 do 16:00. Stará Ľubovňa sa od 1. júna stala slovenským Mestom kultúry 2021 a výstavy sú súčasťou bohatej ponuky kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, ktoré sa budú v Starej Ľubovni uskutočňovať v rámci projektu Uzol kultúry.

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravilo autorskú výstavu etnografa, hudobného folkloristu, fotografa a filmára Jána Ivana Čižmára pri príležitosti jeho životného jubilea 85 rokov. Výstava s názvom Zo života Rusínov bude prezentovať jeho fotografie ľudových tradícií, folklóru, drevenených chrámov atď. Výstava vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska potrvá od 11. júna do 12. júla 2021.

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade organizuje v júni 44. ročník Zamagurských folklórnych slávností. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa bude konať 18. – 20. júna 2021 v online priestore.

Banskobystrický kraj

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote presunulo svoj tradičný júnový projekt Dotyky s históriou aj v tomto roku do online priestoru. Projekt približuje históriu prostredníctvom návštevy sakrálnych pamiatok, starobylých kostolíkov, rodných domov a pamätníkov národných dejateľov.

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši uskutočňuje v júni festival amatérskeho divadla Divadelné dišputy vo viacerých mestách a obciach okresu Veľký Krtíš.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravilo na jún 7 divadelných večerov v malej sále NOS v rámci podujatia Cesty divadla – … o divadle, s divadlom, k divadlu a k divákovi…, približujúceho životné cesty divadelníkov pochádzajúcich z regiónu.

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene pripravuje na 14. – 18. júna 2021 výstavu školských Samuela Uhrína zo Školy úžitkového priemyslu v Kremnici pod názvom Tradícia kováčskeho remesla.

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici organizuje 12. ročník folklórneho festivalu Bystrická folklórna haravara. Podujatie sa bude konať 24. až 27. júna 2021 na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska. Súčasťou podujatia je fotografická výstava zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine s názvom Horehronie očami Karola Plicku.

TEXT: Katarína Vráblicová