Moje umenie

Súťažná výstava Náhlikova Senica 2021 je otvorená

Síce neskôr a bez vernisáže, ale predsa len bola otvorená výstava 61. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica.

Úvodné regionálne kolo je prvým z troch stupňov 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021.

Do 61. ročníka Náhlikovej Senice sa tento rok prihlásilo 24 autorov s celkovým počtom 151 fotografických prác.

V skupine autorov do 15 rokov sa prihlásili 2 autori, v skupine od 15 do 25 rokov 1 autorka a v skupine nad 25 rokov 21 autorov. Z celkového počtu bolo 46 čiernobielych fotografií, 48 farebných fotografií, 13 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 51 fotografií a v novej kategórii experiment 6 fotografií.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy, a Mgr. Rudolf Lendel, umelecký fotograf a pedagóg z Bratislavy, odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny.

Odborná porota uskutočnila tiež výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 70 fotografií od 24 autorov.

„Tvorivý program a myšlienkový rast každého autora/umelca sa ukazuje najmä v tejto komplikovanej dobe ako nevyhnutnosť. Preto je viac než potrebné budovať si svoj vlastný zvnútornený archív predstáv a obrazov skutočnosti, ktorý nebude až do takej výraznej miery závislý od vonkajších okolností, ale práve naopak, bude každého z nás nútiť ísť smerom k novým témam a cieľom, ktoré majú okrem iného najmä katarzný charakter. I keď je z môjho pohľadu citeľné a zároveň absolútne pochopiteľné, že autori akosi ,posmutneli‘ – tak v témach, ako aj v ich názvoch, verím, že sa práve tvorbou dokážeme preniesť cez všetky prekážky a úskalia, ktoré nám život prináša. Preto by sme všetci mali fotografovať z lásky a bez obmedzení,“ uviedla vo svojom príhovore v katalógu členka odbornej poroty Petra Cepková.

Výstava je otvorená od 21. apríla do 21. mája 2021 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

Organizátorom Náhlikovej Senice 2021 je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

TEXT: Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE: Záhorské osvetove stredisko v Senici