Moje umenie

Drevené plastiky

Drevené plastiky na tému Čovek a príroda z roku 1987.

Súčasťou programovej štruktúry folklórneho festivalu Východná sa stal od roku 1975 aj cyklus s názvom Kresané do dreva. Jeho súčasťou boli rôzne typy výstav a sympózií drevených plastik vytvorenými ľudovo-umeleckými výrobcami z celého Slovenska.

Rezbári sa v rámci jednotlivých ročníkov inšpirovali rôznymi témami súvisiacimi s tradičnou ľudovou kultúrou. V pozícii navrhovateľov námetov a realizátorov tohto programu sa vystriedali viacerí autori (Ing. arch. Viliam Gruska, PhDr. Irena Pišútová, CSc. , PhDr. Iveta Zuskinová, PhDr. Martin Mešša, Mgr. Jozef Burič).

Program Kresané do dreva však nebol iba o výstavách hotových diel, ale aj o bezprostrednej prezentácii samotného procesu výroby veľkých drevených sôch priamo v dianí festivalu. Zhotovené sochy postupne zapĺňali prostredie areálu a stali sa neodmysliteľnou súčasťou festivalu. V tomto príspevku nájdete fotografie niektorých sôch zo 70.-80. rokov a zoznam všetkých rezbárov a ich diel, ktoré boli zhotovené počas FF Východná od roku 1975 až po súčasnosť.

 

1975

Tematika: ľubovoľná

Ondrej Sklenka – Hlásnik

Matej Čupec – Slovák

Štefan Siváň st. – Hôrny chlapec

Martin Žilavý – Paroháči

Mária Žilová – Kľúč festivalu, Spev a opité

Štefan Siváň ml. – Pastier, Bača s ovcou

Andrej Korkoš – Víla, Príroda

Pavol Šarišský – Žena s dieťaťom, Žena na trhu

Viliam Meško – Terchovčanka, Huslista, Žena

Štefan Siváň st. – Hôrny chlapec (1975)

1976

Tematika: Matka

Ondrej Sklenka – Kojaca matka

Štefan Siváň st. – Cestou na trh

Štefan Siváň ml. – Matka

Andrej Korkoš – Matka s dieťaťom

Pavol Šarišský – Matka krájajúca chlieb

Viliam Meško – Matka muzikanta

Jozef Gregás – Matka s dieťaťom

Ján Sanitrár – Matka s dieťaťom pri kolíske

Martin Slivka – Spomienka na matku

Štefan Siváň st. – Cestou na trh (1976)

1978

Tematika: Východná – sviatok umenia ľudu – ľudoví tanečníci, muzikanti, speváci

Juraj Čambor – Gajdoš

Matej Čupec – Mama

Jozef Gregás – Mladý zať s nevestou

Andrej Korkoš – Pastier

Gregor Malec – Čardáš

Viliam Meško – Vohľač, Kontráš Tomáš

Ján Procner – Fašiangová maškara

Ján Sanitrár – Martin

Štefan Siváň st. – Odzemkár, Bača

Štefan Siváň ml. – Basiar Adam

Alexander Scholtz – Husiar Jašek

Peter Korkoš – Dievča s mandolínou

Jozef Gregás – Mladý zať s nevestou (1978)

1979 – 1981

Tematika: Medzinárodný rok dieťaťa, 35. výročie SNP

Štefan Siváň st. – Otec

Štefan Siváň ml. – Vynášanie Moreny

Jozef Hučko – Vinohradníčka

Gregor Malec – Jánošík

Štefan Kršiak – Harmonikár

 

1982 – 1984

Tematika: zaniknuté remeslá

Ján Čertík – Priadka

Ján Eliáš – Sklenár

Mária Hrabinská – Žena s múteľničkou

Jám Palko – Husiarka

Ján Podsklan – Drevorubač

Stanislav Polek – Pastier

Štefan Siváň ml. – Pri žatve

Ján Procner – Kosec

Jozef Hučko – Vinohradník

Štefan Siváň ml – Pri žatve (1984)

1985 – 1987

Tematika: Človek a príroda

Mária Hrabinská – Pastier

Ján Hagnagy – Rozsievač

Ján Čertík – Medveď – včelár

Ján Eliáš – Rybár s úlovkom

Stanislav Polek – Sadenie stromčekov

Ján Podskan – Smrť vtáčaťa

Ján Palko – Babka s raždím

Alojz Machaj – Krájanie chleba

Pavol Ratkoš – Píšťalkár

Ján Čertík – Medveď včelár (1987)

 1988 – 1990

Tematika: rodina

Mária Hrabinská – Važtianka

Peter Palovič – Z poľa

Štefan Meliš – Kráľ Svätopluk

Štefan Barčák – Z kostola – Žena v kroji

 

1994

Tematika: slovenský ľud, hudba, spev a tanec

Vladimír Morávek – Madona z Východnej

Alexander Ladziansky – Gajdoš

 

1995

Tematika: ľubovoľná

Vladimír Morávek – Basista

Alexander Ladziansky – Žena s ovocím

 

1996

Tematika: slovenská pieseň

Vladimír Morávek – Tanečníci, Pastier s ovečkami

Alexander Ladziansky – Píšťalkár

Ferdinand Vépy – Svätý Jozef

 

1997

Tematika: sakrálna téma

Vladimír Morávek – Svätá rodina

Alexander Ladziansky – Modliaca sa

Zdeno Jurášek – Sv. Jozef

Ľuboš Olejček – Ježiš

 

1998

Tematika: 5. výročie vzniku SR

Vladimír Morávek – Anjel

Alexander Ladziansky – Pocestný

Zdeno Jurášek – Drevorubač

Ľuboš Olejček – Učiteľka

Dušan Šarkan – Sv. Gorazd

 

 1999

Tematika: Rok kresťanskej kultúry, Rok úcty k starším

Vladimír Morávek – Madona s dieťaťom

Alexander Ladziansky – Žena pri kaplnke

Ferdinant Vépy – Do kostola

Ján Krajčí – Madona s dieťaťom

Ján Procner – Svätá rodina

 

2000

Tematika: ľubovoľná

Vladimír Morávek – Betlehem

Alexander Ladziansky – Dievča s káčaťom

Ferdinant Vépy – Z poľa

Dušan Šarkan – Svätopluk

Ján Procner – Vareškár

 

2001

Tematika: ľubovoľná

Vladimír Morávek – Jánošík

Alojz Machaj – Žena s motykou

Ján Palko – Drevorubač

Ferdinant Vépy – Zberač zemiakov v daždi

 

2002

Tematika: ľubovoľná

Vladimír Morávek – Milenci pod salašom

Dalibor Novotný – Anička s džbánom a kvetmi

Pavol Lofaj – Fujarista

Štefan Siváň ml. a Ľubomír Ország – Krava do súsošia Š. Siváňa staršieho

 

2003

Sedemnásty ročník

Tematika: ľubovoľná

Vladimír Morávek – Drsný kraj

Jozef Lizoň (PL) – Jánošík

Pavol Lofaj – Bača so psom

 

2004

Tematika: ľubovoľná

Vladimír Morávek – Chlapec s drumbľou a Víla, Madona, Koníky

Ján Krajčí – Rodina, Dedko hríbik

Pavol Lofaj – Hôrny chlapec, hubár

Ludwig Lizoň (PL) – Spiaci guraľ, Karička

Stanislav Polek – Tancujúci Detvanec, Hrdá dievka

Ján Palko – Cyril a Metod, Fujarista

Martin Mešša – Pesnička pre páva, Nebeská kráľovná

Mariana Sabaková – Pri kríži

Ján Procner – Súčasná spravodlivosť

Alexander Ladziansky – Medvediar a medvedíkom

Andzej Glod – Mních, Harmonikár

Dalibor Novotný – Babka korenárka, Hlava

 

2005

Tematika: ľubovoľná

Ján Skala – Goralský muzikant

Marek Mikluš – Tanečnica

Vladimír Morávek – Pieta – súsošie

Alexander Ladziansky – Chlap s píšťalkou

Pavol Lofaj – Rybár

Martin Mešša – Bača v čuhe

 

2007

Tematika: ľubovoľná

Janič, Miroslav

Kránitz, Ladislav

Lofaj, Pavol

Novotný, Dalibor

Šimrák, Albert

 

2008

Tematika: ľubovoľná

Ladziansky, Alexander

Lofaj, Pavol

Mešša, Martin

Mikluš, Marek

 

2009

Tematika: ľubovoľná

Michal Bárta

Ferdinand Bolebruch

Alexander Ladziansky

 

2010

Tematika: ľubovoľná

 Alexander Ladziansky

Marek Mikluš

Dušan Šarkan

 

2011

Tematika: ľubovoľná

 Alexander Ladziansky

Dušan Šarkan

Marek Mikuš

 

2012

Tematika: ľubovoľná

Alexander Ladziansky

Dušan Šarkan

 

2013

Tematika: 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

Dušan Šarkan

Adam Bakoš

Róbert Smrčák

 

2014

Tematika: ľubovoľná

Alexander Ladziansky

Ján Procner

 

2019

Tematika: ľubovoľná

Marian Pažucha (PL)

Ľuboš Straka

Peter Zoričák

TEXT: Michal Noga

FOTOGRAFIE: Archív Národného osvetového centra 

Viac fotografií drevených plastík nájdete na webe Folklórneho festivalu Východná.