Moje umenie

Aký bol Rok slovenského divadla?

Výstava Divadelné storočie - stopy a postoje na Bratislavskom hrade. (Zdroj: Matej Hakár)

Cieľom projektu bolo osláviť sto rokov profesionálneho divadla a 190 rokov ochotníckeho divadla na Slovensku.

Práve v roku 1830 začalo svoju cestu na našom území ochotnícke divadlo, a to prvou premiérou veselohry Kocúrkovo Jána Chalupku, ktorú inscenoval Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Počas nej vznikli desiatky divadelných súborov, ktoré formovali (a formujú) ochotnícku kultúru na Slovensku a boli predpokladom na vytvorenie silnej tradície ochotníckeho divadla v našej krajine.

Potom prišiel 1. marec 1920. Tento dátum sa zapísal do divadelnej histórie ako vznik profesionálneho divadla. V ten deň svoje brány prvýkrát otvorilo Slovenské národné divadlo – a to premiérou opery Hubička Bedřicha Smetanu. O deň neskôr, 2. marca 1920, začala svoju činnosť aj jeho činoherná časť – prvou činohernou premiérou bola hra bratov Mrštíkovcov Mariša.

Slovenské divadlo čelilo počas svojej existencie mnohým spoločenským a politickým výzvam. Práve v roku 2020, počas ktorého sme mali jeho existenciu a vývoj oslavovať, začalo čeliť významnému faktoru, ktorým bola svetová zdravotná situácia, spojená so šírením koronavírusu.

Rok slovenského divadla sme pomyselne uviedli tlačovou konferenciu v novembri 2019, keď sme predstavili jeho koncept, webovú stránku a spomenuli sme aj vlajkové projekty, ktoré sa mali počas tohto roka uskutočniť. Niektoré to ešte stihli, iným sa to nepodarilo.

Divadelný ústav

Divadelný ústav ako hlavný koordinátor projektu už niekoľko mesiacov a rokov pred jeho spustením pracoval na štyroch vlajkových projektoch. V novembri 2019 prvýkrát prezentoval putovnú výstavu theatre.sk, ktorej cieľom bolo priniesť prehľadne spracovaný pohľad na históriu aj súčasný stav slovenského profesionálneho divadla. Výstava bola preložená do ďalších piatich jazykov a primárne mala putovať po divadelných festivaloch a Slovenských inštitútoch v európskych metropolách. V čase prvej, jarnej vlny šírenia koronavírusu ju Divadelný ústav pretransformoval a priniesol v online podobe. Záujemcovia si ju mohli pozrieť priamo na webovej stránke venovanej Roku slovenského divadla.

Dvadsiaty siedmy február 2020 bol veľkým momentom pre Divadelný ústav, ktorý spolu so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom pripravil rozsiahlu reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje. Výstava je umiestnená na druhom poschodí Bratislavského hradu, nachádza sa na viac ako 1 000 m 2  a pripravil ju štrnásťčlenný kurátorský tím. O jej architektonické riešenie sa postaral významný slovenský scénograf Boris Kudlička, ktorý pôsobí prevažne v zahraničí. Záujemcovia o slovenskú divadelnú kultúru si výstavu po jej predĺžení môžu pozrieť až do 5. septembra 2021.

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje na Bratislavskom hrade (Zdroj: Matej Hakár)

Slovenskí teatrológovia a odborní pracovníci pracujú už niekoľko rokov pod vedením profesora Vladimíra Štefka na pokračovaní komplexnej publikácie, venovanej slovenskému profesionálnemu divadlu – Dejiny slovenského divadla II (1949 – 2000), ktorá je jedinečným dielom slovenskej teatrológie a plynulo nadväzuje na jej prvú časť. Tá sledovala vývoj slovenského divadla v rozmedzí rokov 1920 až 1948. Rozsiahla publikácia vyjde na začiatku roku 2021.

Posledným vlajkovým projektom, ktorý pri príležitosti Roku slovenského divadla pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC), mal byť Showcase slovenského divadla, ktorý sa mal konať počas festivalu Nová dráma/New Drama v máji 2020. Festival ani jeho odborná časť pre divadelných kritikov z celého sveta sa neuskutočnili. Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama sa konal v alternatívnej (online) verzii na konci októbra 2020.

Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo oslavovalo v roku 2020 svoju jubilejnú 100. divadelnú sezónu (2019/2020). Jej oslavy vyvrcholili slávnostným galavečerom, ktorý sa konal 1. marca 2020 – presne sto rokov od prvej premiéry, ktorá sa konala v priestoroch jeho historickej budovy. Galavečer s názvom … tak sme my… spojil všetky tri súbory Slovenského národného divadla – činohru, operu a balet – a odovzdal svoje posolstvo o divadle v kontexte dôležitých historických míľnikov.

Na druhý deň, 2. marca 2020, presne sto rokov od prvej činohernej premiéry, zavítalo na dosky Slovenského národného divadla Národní divadlo Praha, symbolicky s inscenáciou hry bratov Mrštíkovcov Maryša. Táto divadelná inštitúcia sa podobne ako mnohé iné vyrovnala s prvou vlnou pandémie a zatvorenými bránami – spustila projekt SND DOMA, do ktorého zapojila členov všetkých svojich súborov, ktorí sa príjemnou a hravou formou pravidelne pripomínali svojim fanúšikom. Ľudia sa mohli rozcvičovať s členmi baletu, vypiť si kávu s členmi činohry, ale aj si vychutnať domáce koncerty v podaní členov orchestra SND.

Slovenské národné divadlo počas stej divadelnej sezóny pripravovalo premiéry inscenácií s ohľadom na toto vzácne jubileum. Pre koronavírus sa niektoré z nich museli posunúť, ale viaceré z nich stihlo divadlo uviesť, napríklad nadčasovú klasiku Jozefa Hollého Kubo či spojenie hier Jozefa Gregora Tajovského a Gabriely Preissovej pod názvom Hriech/Jej pastorkyňa uviedlo SND v premiére až v septembri 2020, rovnako ako premiéru opery Giuseppe Verdiho Aida.

Giuseppe Verdi: Aida, SND (Zdroj: Zdenko Hanout)

Do Roku slovenského divadla sa zapojili desiatky divadiel, divadelných súborov, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ale aj jednotlivcov a občianskych združení. Po celom Slovensku vznikli a mali vznikať unikátne projekty, ktoré mali slúžiť na pripomienku a oslavu divadelnej kultúry v našej krajine.

Okrem iných projektov pripravila napríklad Slovenská národná galéria výstavu venovanú osobnosti slovenskej scénografie Ladislavovi Vychodilovi s názvom LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti pripravila interaktívnu výstavu pre najmenších s názvom Posvieťme si na divadlo. RTVS pripravil v televíznom vysielaní v spolupráci so SND dokumentárny cyklus o storočnici SND, zaradil do vysielania viacero filmov a dokumentov o slovenskom divadle; rozhlasová časť pripravila série rozhovorov o slovenskom divadle. TASR pripravila súbor článkov o ochotníckych divadlách a o osobnostiach divadla, ktoré nás už opustili. Slovenské divadlá sa zamerali vo svojej tvorbe viac na slovenskú drámu, vznikali rozličné pútavé výstavy, workshopy, tvorivé dielne.

LV 100 Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia (Zdroj: Juraj Starovecký, SNG)

Aj keď do tvorivých procesov priamo zasiahol koronavírus, divadlá sa chopili tejto situácie kreatívne – začali tvoriť podcasty, online výstavy, vytvorili množstvo videí (čítania kníh a rozprávok pre deti) a zábavného i poučného obsahu pre deti, študentov aj dospelých.

Rok slovenského divadla mal byť oslavou, namiesto toho bol skúškou. V kontexte súčasnej situácie otvoril množstvo dôležitých otázok, ktoré priamo ovplyvňujú postavenie kultúry a umenia v našej spoločnosti. Veríme, že hľadanie odpovedí na tieto otázky bude čo najmenej bolestné a my ako spoločnosť z toho v konečnom dôsledku vyťažíme pozitívne maximum.

TEXT: Eva Fačková

Text vyšiel v najnovšom čísle časopisu JAVISKO.