Moje umenie

Zapojte sa do medzinárodnej umeleckej súťaže

Svoje diela môžu zasielať mladí výtvarníci, fotografi či grafici.

55 rokov legendárneho V-klubu
98. ročník festivalu Scénická žatva sa presúva
66. ročník FFV sa presúva na rok 2021
Národné osvetové centrum
Rok slovenského divadla 2020

Ďalšie články