Moje umenie

Workshop dirigentov speváckych zborov

Workshop dirigentov speváckych zborov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva dirigentov speváckych zborov na 2. ročník edukačného projektu – školenia pre dirigentov speváckych zborov, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2019 na ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch so začiatkom o 17.00 hod.

Cieľom workshopu je skvalitniť odbornú prípravu dirigentov všetkých druhov speváckych zborov a takto zvýšiť ich umeleckú úroveň. Projekt je podporený z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia.
Odbornou lektorkou školenia v piatok bude p. Eva Zacharová, ktorá sa dlhodobo venovala detským speváckym zborom, takže aj jej prednáška bude zameraná na problematiku pre začínajúcich dirigentov. Druhý deň bude lektorkou Mgr. Tatiana Švajková, PhD., zbormajsterka viacerých speváckych zborov a pedagogička FiF Prešovskej univerzity v Prešove.
Veríme, že dirigenti speváckych zborov využijú túto ponuku na zvýšenie svojich odborných znalostí.

Zdroj: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Peter Horváth, odborný pracovník, 053/4425250
www.osvetasnv.sk

Dátum

18.10.2019 - 20.10.2019

Čas

17:00

Miesto

Smižany, ZUŠ Smižany