Moje umenie

VÝSTAVA 3+3

Prijmite pozvanie na kolektívnu výstavu umeleckých diel Eriky a Jany Látečkovej, Evy Pokornej a Martina Pokorného, Miloslavy Salanciovej a Ľubomíra Salanciho.
Náhoda a život pripravili situáciu, v ktorej si našli všetci šiesti zúčastnení spoločnú výtvarno – tvorivú reč, aby ponúkli nekonfrontačnú výtvarnú prezentáciu troch tvorivých mám a ich troch tvorivých detí.

V roku 1975 absolvovala skupina budúcich učiteliek Pedagogickú fakultu v Nitre s aprobáciou Matematika – Výtvarná výchova. Aj keď všetky absolventky našli uplatnenie v pedagogickej praxi, dve z nich Eva Pokorná a Miloslava Salanciová sa popri pedagogickej práci venovali aj vlastnej výtvarnej tvorbe. Stretávali sa v rámci výtvarných sympózií organizovaných Metodicko – pedagogickým centrom v Bratislave, v ktorom začala aj ich výstavná činnosť. Ich výtvarné aktivity sa rozvíjali im vlastnými úspešnými cestami. Po ukončení pedagogickej praxe sa v tvorivej činnosti našla aj ich tretia spolužiačka Erika Látečková, ktorá si v súčasnosti hľadá vlastné výtvarné vyjadrovanie. Vzťah k výtvarnej tvorbe troch mám mal časom vplyv aj na tvorivú činnosť ich detí. Martin Pokorný – sochár a Janka Látečková – ilustrátorka sú profesionálnymi tvorivými výtvarníkmi. Ľubomír Salanci uplatňuje kreativitu profesionálne v informatike a ako záľubu si našiel fotografovanie.

Na výstave sa predstaví Eva Pokorná s plstenými kompozíciami, Martin Pokorný s komornou sochárskou tvorbou, Erika Látečková uvedie maľbu a quilling a Janka Látečková ilustrácie a maľby. Ľubomír Salanci ponúkne fotografie a Miloslava Salanciová hudobné inšpirácie v technike ceruzkového pastelu.

Kurátorkou výstavy je doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., z UKF v Nitre.

Výstava potrvá do 28. júna a bude sprístupnená verejnosti v pracovné dni od 10. 00 do 18.00, okrem utorka.

Dátum

30.05.2019 - 28.06.2019

Čas

09:00

Miesto

Nitra, Krajské osvetové stredisko v Nitre