Moje umenie

Kolárovický klarinet

▪ festival dychových hudieb ▪ účinkujú: dychové hudby Kolárovičanka, Krásinka, Lieskovanka, Záhořané, Moravská Veselka, FSS Kolárovičanky, Eliška Drobčiarová ▪ organizátori: DH Kolárovičanka a OÚ Kolárovice v spolupráci s KrKS v Žiline ▪ podujatím sprevádza Franta Uher ▪ vstupné 3 €

Dátum

29.06.2019

Čas

15:00

Miesto

Kolárovice, areál ZŠ Kolárovice