Moje umenie

Kocky sú hodené

Alea iacta est alebo Kocky sú hodené – pod týmto názvom bude 4. marca 2020 o 17. h otvorená vernisážou výstava prác študentov 3. ročníka Školy umeleckého priemyslu v Nižnej vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Na výstave sa po prvý raz predstavujú niektorí žiaci 3. AUG-G zo Školy umeleckého priemyslu v Nižnej. Vystavené výtvarné diela autori vytvorili sami bez odborného vedenia svojich výtvarných pedagógov. Preto prekvapujú rozmanitosťou výtvarných materiálov a techník. Na výstave budú vystavené maľby, kresby, priestorové práce, textil a podobne.
Z pedagogického hľadiska má výstava jediný zámer: naučiť autorov pripraviť po organizačnej a odbornej stránke svoje vlastné výstavy, a na súčasnej si odskúšať aj reakciu publika.
Výstava potrvá do 28. marca, v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu v Nižnej ju pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Dátum

04.03.2020

Čas

17:00

Miesto

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko