Moje umenie

Matej Struhár: Hviezdoslavov Kubín chcem dostať do 21. storočia

Matej Struhár prežil s Hviezdoslavovým Kubínom náročný, ale zaujímavý rok 2020.

Pred trinástimi rokmi prišiel do Dolného Kubína v roztrhaných nohaviciach, predniesol Koleničovu báseň Absťák a stal sa víťazom celej súťaže. Dnes ju organizuje a hovorí, že ju chce spraviť atraktívnejšou.

Ako sa z otrhaného fanúšika Koleniča stal organizátor Hviezdoslavovho Kubína?

Podarilo sa mi vyhrať hudobnú súťaž  Strunobranie, čo je prehliadka, ktorú  organizuje Národné osvetové centrum. Zrejme  na nej som zapôsobil na organizátorov nielen  pesničkami, ale aj vystupovaním, a to až tak,  že ma požiadali, aby som moderoval festival  Tvor•BA. Tam som prvýkrát dostal návrh, či sa  nechcem uchádzať o toto miesto. Poslal som  si žiadosť a spomedzi viac ako dvadsiatky  uchádzačov si vybrali práve mňa. Doteraz  netuším prečo.

Nastúpil si a hneď prišla koronakríza.  Ako si to zvládol? 

Do práce som chodil asi týždeň a pol, bol  som zo všetkého zmätený a potom prišla  korona. Musím povedať, že som si predtým ani  nevedel predstaviť, čo všetko sa musí kvôli súťaži  zabezpečiť z organizačnej stránky a koľko veľa  byrokracie, dohôd a zmlúv je s tým spojených.

S akými plánmi si prevzal organizovanie  súťaže? Chcel by si pokračovať v tom, ako  súťaž fungovala doteraz, alebo plánuješ  urobiť nejaké väčšie zmeny? 

Keďže som súťaž zažil na vlastnej koži,  pamätám si, ako som ju vnímal z pohľadu  účastníka. Bolo to krásne, ale akoby ustrnuté  v čase. Možno som vyhral práve preto, lebo  som priniesol niečo iné, netradičné. Už len  preto, že som prednášal Koleniča, som sa  odlíšil od ostatných.

Vždy som všade hľadal  inovácie, a preto by som aj Hviezdoslavov  Kubín chcel dostať bližšie k mladým ľuďom.  Mám pocit, že okolo súťaže sa vytvorila veľká  bublina, tvorená ľuďmi, ktorí sa navzájom  poznajú už desaťročia a málokedy medzi nich  prenikne niekto nový. O súťaži sa málo hovorí,  málo sa o nej vie. Preto by som ju chcel viac  spopularizovať prostredníctvom sociálnych  sietí a médií.

Máš už konkrétne nápady, ako na to? 

Začať som robiť videoblogy, ktoré  majú metodický charakter. Určené sú pre  žiakov a žiačky ZUŠ a ich pedagógov. Ďalej  by som chcel tvoriť podcasty, ktoré budú  rozprávať o histórii Hviezdoslavovho Kubína.  Budem k tomu prizývať súčasných umelcov  a ľudí, ktorí v minulosti súťaž vyhrali. Aj  takýmito spôsobmi by som rád urobil súťaž  atraktívnejšou pre mladých ľudí, ktorí dnes  trávia väčšinu času tým, že hľadia na displej  svojho telefónu. Súťaž v umeleckom prednese  ich veľmi nezaujíma. Chcel by som, aby sa  o nej mládež dozvedela a aby v tom našla  niečo hodnotné.

Ako teda bude vyzerať Hviezdoslavov Kubín  v roku 2021?

Želám si, aby budúci ročník prebehol  bez komplikácií, ktoré nás postihli tento  rok. Verím, že bude plnohodnotný, teda so  všetkými kategóriami, vzdelávacími aktivitami  a s atmosférou, ktorá je pre Kubín typická.  Pravidlá sa zatiaľ meniť nebudú a nepribudnú  ani žiadne nové kategórie. Pripravujeme  však novú vizuálnu identitu súťaže, ktorá  bude platiť celoplošne. To znamená, že  súťaž dostane vlastný vzhľad a manuál, ako  by mali vyzerať diplomy, plagáty a grafiky od najnižších kôl až po tie vrcholové.

V rámci  celoštátneho kola pripravujeme pietnu  inštaláciu pri príležitosti stého výročia smrti  P. O. Hviezdoslava. V tomto duchu sa bude  niesť aj celá prehliadka.  Mojím zámerom je, aby sa súťaž dostala  do celého mesta. Viem si predstaviť, že by sa  niektoré kategórie presťahovali na nádvorie  Oravskej galérie, prípadne do Oravského  múzea P. O. H., alebo aj na samotný Oravský  hrad. Chcel by som jednoducho dostať súťaž  medzi ľudí a prasknúť tú bublinu, v ktorej sa  Hviezdoslavov Kubín nachádza.

Dolný Kubín  je krásny a má potenciál, aby sa stal mekkou  umeleckého prednesu a divadiel poézie.  Možno je to utopická predstava, rovnako  ako vyhrať Kubín v roztrhaných nohaviciach  s textom Absťák. Ktovie, občas sa predstavy  menia na skutočnosť.

ROZHOVOR VIEDOL: Matej Vanoch

FOTOGRAFIE: Elena Gerthoferová

Text bol uverejnený v najnovšom čísle časopisu JAVISKO.